Wirtualny KNURÓW - Strona główna Wirtualny KNURÓW
Forum dyskusyjne
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

MZGLiA - samorz?dowy zak?ad bud?etowy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Wirtualny KNURÓW Strona Główna -> Nasze miasto
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 53

PostWysłany: Sro Sty 10, 2018 2:30 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Wspomina?em powy?ej we wpisach o MZBM z D?browy Górniczej. W linku opis mechanizmu, którzy autorzy nazywaj? rolowaniem, jaki mia?/ma miejsce w MZBM w stosunku do w?a?cicieli we wspólnotach, którymi ten?e MZBM administruje/zarz?dza jako zak?ad bud?etowy. http://grzegorzjaszczura.pl/?p=44312

W komentarzach do artyku?u troch? o wodzie, cieple, podzielnikach op?atach za rozliczeniach i jak to wszystko ma si? do obowi?zuj?cego prawa. Autor tych komentarzy sam pisze, ?e próbowano jego samego i s?siadów przedstawi? reszcie spo?eczno?ci jako; pieniaczy, ignorantów i ogólnie ciemnogród. Nie uda?o si?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Reklamiarz


Wysłany:     Temat postu: Reklama Google


Powrót do góry
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 53

PostWysłany: Czw Sty 11, 2018 9:15 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Na osatniej stronie skargi http://docdro.id/SaFOt3K na dzia?ania Dyrektora MZGLiA osoba skar??ca napisa?a o sobie samej (koniec 4 akapitu) :

Cytat:
[...]
Nie jestem darmow? instytutcj? kredytow? dla Wspólnoty, PwiK, MZGLiA czy Energosystemu.
[...]


Czas opisa? jak nie?wiadomie w Knurowie mo?na by?o sta? si? tak? w?a?nie darmow? instytucj? kredytow? dla... sami ocenicie dla kogo. Nie wiem, nie mam wiedzy czy tak by?o/jest we wszystkich wspólnotach w Knurowie. Za jaki? czas opisz? jak bardzo ?atwo sprawdzi? czy nie zosta?o si? nie?wiadomie tak? darmow? instytucj? kredytow? (nie chodzi tutaj o 100, 500 czy te? 1000 z?otych).

Po pierwsze trzeba wyja?ni? czym s? tzw. "wolne ?rodki pieni??ne". Pani Od Rozlicze? t?umaczy?a nam na zerbaniu czym w?a?nie s?, cytuj? Pani? z MZGLiA: "wolne ?rodki pieni??ne". Próbowa?em zrozumie? t?umaczenia Pani Od Rozlicze? ale niezrozumia?em. MZGLiA jako nasz administrator dba o nasz? wspólnot? jak tylko potrafi. Tak dba, ?e ja nigdzie w dokumentacji (równie? w bilansie i innych materia?ach przekazywanych przed zebarniem) nie potrafi? znale?? pozycji "wolne ?rodki pieni??ne". Jakiej wysoko?ci s? miesi?czne zaliczki na te "wolne ?rodki pieni??ne"? Jak wydatkuje si? te wolne ?rodki pieni??ne?

Sam chcia?bym w szczegó?ach wiedzie? jak Dyrektor MZGLiA wraz z G?own? Ksi?gow? MZGLiA wydatkuj? te nasze "wolne ?rodki pieni??ne". Do dnia dzisiejszego nie dosta?em odpowiedzi z MZGLiA na pytanie szczególnie dotycz?ce innych wydatków http://docdro.id/y8W8N8Y . Na odpowied? czekam od marca 2017. Je?eli jeste? w?a?cicielem we wspólnocie administrowanej przez MZGLiA, Tobie te? czytelniku radz? na pi?mie o to zapyta?.

Bez wzgl?du na wszystko co us?yszycie, wymagajcie tylko i wy??cznie pisemnej odpowiedzi. Przed zebraniem. ?adnego "porozmawiamy o tym na zebraniu". Przerabia?em to, wiem o czym pisze. Ciekawe ile miesi?cy przyjdzie Wam czeka? na pisemn? odpowied?.

O "wolnych ?rodkach pieni??nych" wi?cej za jaki? czas. Na sam koniec jeszcze dwa przypadki:

1. Rok 2014 - Gda?sk (slajd 12): https://www.docdroid.net/j9CGYmG/gznk.pdf#page=12 - Prezydent Gda?ska nie jest "z mojej bajki" ale trzeba przyzna?, ?e sta? go by?o na przedstawienie (momentami) niewygodnej prawdy w przejrzysty, profesjonalny sposób. Tutaj wi?cej - http://adamowicz.pl/2014/04/09/10-lat-komunalnej-gospodarki-mieszkaniowej-podsumowanie/ (kopia http://archive.is/zAII9).

2. Rok 2016 - Kamienna Góra: http://rti24.pl/okiem-radnego/co-burmistrz-chcial-ukryc-przed-mieszkancami-okiem-radnego/10909 - nie b?d? tego komentowa?. Radny tego miasta ju? to zrobi?. Burmistrz tego miasta przez 1.5 roku broni? si? jak móg? przed przedstawieniem nast?puj?cych faktów https://tinyurl.com/ydav2uzv (skrócony link z pierwszego komentarza - kliknij "view document/zobacz dokument").

Wspó?czesna Polska, dwa miasta, dwa odmienne podej?cia do obywatela i zarazem w?a?ciciela we wspólnocie mieszkaniowej. "Mówimy jak jest" i drugie podej?cie "ZAPEWNIAMY Was obywateli/w?a?cicieli, ?e my nie wiemy jak jest. Tak b?dzie wygodniej. Oczywi?cie wygodniej dla NAS urz?dników. To ?e robimy z mieszka?ców/w?a?cicieli idiotów to taki ma?y szczegó?"

Jak jest w Knurowie?

Na ka?dym kroku czytam ?e: "zawsze po drodze".
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 53

PostWysłany: Wto Sty 16, 2018 1:26 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

"O co Panu chodzi? No o co?" To pytanie us?ysza?em kilkukrotnie podczas ostatniej rozmowy z Zast?pc? Dyrektora MZGLiA z Pani? która jak sama o sobie powiedzia?a, cytuj?: "?e wszyscy lubi? z ni? wspó?pracowa?". Pewnie jakbym wci?? p?aci? zaliczki, siedz?c cicho, nie odzywaj?c si?, nie zadaj?c pyta?, to ze mn? Pani te? lubia?aby wspó?pracowa?. I dalej by?my mieli rocznie kilkutysi?czne straty na wodzie i inne "weso?e" przygody, które finansowo to s?abo si? prezentuj?.

Kilkukrotnie odpowiada?em, ?e chodzi mi o jawno??. Jawno?? jaka powinna obowi?zywa? w naszej wspólnocie. Pani odpowiedzia?a mi i? jej zdaniem w naszej wspólnocie jest jawno??.

Tak? mamy jawno?? i? przez kilka lat uchyb wody wynosi? po kilka tysi?cy z?otych. W sprawozdaniu rocznym ani s?owa na ten temat. Na funduszu remontowym brakowa?o (brakuje?) w choler? kasy. Znaczy si? na tym wirtualnym funduszu wszystko si? zgadza?o i wci?? si? zgadza! Ten rzeczywisty SSPFR mimo obietnic ze strony Dyrektora MZGLiA wci?? jako? nie mo?e zago?ci? w bilansie rocznym. Obliczenia SSPFR trwa?y w sumie kilka miesiecy. W ramach jawno?ci w wydaniu MZGLiA, okazuje si?, ?e dost?p do konta bankowego kosztuje 240 z? i ze wzgl?dów bezpiecze?stwa mo?liwy jest w MZGLiA. Tak? w?a?nie mamy jawno?? w naszej wspólnocie. Jawno?? w wykonaniu MZGLiA.

Przechodz?c do meritum tego wpisu.

Gmina Knurów od co najmniej 2009 roku by?a d?u?nikiem Wspólnot Mieszkaniowych naszego miasta. Dane jakie na ten moment posiadam dotycz? okresu 2009-2015. Dane te przygotowane zosta?y przez Dyrektora MZGLiA. Gmina Knurów to min. urz?dnicy; Prezydent Miasta, Radni Miasta, to równie? zak?ad bud?etowy MZGLiA.

W marcu, dok?adnie 31.03.2015 roku, w czasie gdy do?wiadcza?em najwi?kszych szykan, wyszydzania, kiedy dociera?y do mnie ró?nego rodzaju dziwne plotki na mój temat i temat mojej rodziny (Ca?y czas si? zastanawiam kto to rozsiewa?. Zdaje sobie spraw?, ?e nigdy si? nie dowiem), wed?ug dokumentów które otrzyma?em z MZGLiA, w tym czasie Gmina Knurów we wspólnotach mieszkaniowych by?a zad?u?ona dok?adnie na kwot? 547.137,13 . Na przestrzeni kilku lat, zad?u?enie to waha?o si? w zakresie od ~33 000 do 315 000 . Najwi?cej by?o w?a?nie pó? miliona. Dowiedzia?em si? o tym wczoraj. Dok?adne dane opublikuje w krótkim czasie. Potrzebny jest czas na analiz? innych dokumentów.

Marzec 2015 by? to czas zebra? organizowanych przez MZGLiA, czas kiedy Gmina Knurów zad?u?ona by?a u cz??ci w?asnych mieszka?ców na conajmniej pó? ba?ki.

Koniecznie wybierzcie si? w tym roku na zebrania. Na zebraniach nie dopu?cie do tego aby podnoszono uchwa?? odno?nie tego jak ma by? realizowany dost?p do wyci?gów z konta bankowego. (Pami?tajcie ?e to wy decydujecie o miejscu i czasie zebrania. Wy jeste?cie chlebodawcami i pracownicy MZGLiA maj? si? dostosowa? do Was). Je?eli uchwa?a przygotowana b?dzie przez specjalistów z MZGLiA to mo?e (ale nie musi) doj?? do tego i? taka uchwa?? stanie si? swego rodzaju pu?apk? i by? mo?e jeszcze bardziej b?dzie ogranicza?a dost?p do informacji znajduj?cych si? w wyci?gu z konta bankowego Waszej wspólnoty mieszkaniowej. Nie zgadzajcie si? w ogóle na g?osowanie takiej uchwa?y. Art. 29 ust. 3 UoWL jest wystarczaj?c? przepisem wynikaj?cym wprost z ustawy o w?asno?ci lokali dzi?ki któremu mo?na pozna? szczegó?y odno?nie tego jak Dyrektor MZGLiA wraz z G?ówn? Ksi?gow? MZGLiA wydawali Wasze pieni?dze.

Moja wspólnota by? mo?e, prawdopodobnie, mog?a wpa?? w tak zastawion? pu?apk?. B?de to wyja?nia? z odpowiednimi osobami/instytucjami. Znajd? wi?cej czasu to opisze dok?adnie to co powy?ej opisa?em.

O tym ?e Gmina Knurów zad?u?a?a si? w?ród Nas, w?ród w?a?cicieli, wiem od conajmniej 3 lat. Od jakiego? czasu próbowano, wed?ug potrzeb, zrobi? ze mnie idiot?, pieniacza i przedstawiciela ciemnogrodu. Ostatnio dowiedzia?em si? nawet ?e jestem furiatem a to wszystko dlatego ?e chce si? dowiedzie? co si? dzieje z (mi?dzy innymi) moimi pieni?dzmi, które powierzy?em Dyrektorowi oraz G?ównej Ksi?gowej MZGLiA, urz?dnikom samorz?dowym, którzy reprezentuj? Pa?stwo Polskie. Urz?dnikom, którzy pracuj? w zak?adzie bud?etowym. Zak?adzie który wed?ug wojewodów, s?dów administracyjnych i ustawodawcy czyli Pa?stwa Polskiego, wogóle nie powinien zarz?dza?/administrowa? wspólnotami mieszkaniowymi.

Mam nadzieje ?e w?adze miasta Knurów raz na zawsze sko?cz? z metodami typu "Karta.Mikroporcesorowa+Czytnik=240.PLN". Takie metody bardziej pasuj? do ma?ej wioski znajduj?cej si? na rubie?ach wschodniej Ukrainy a nie miasta które jest cz??ci? dwumilionowej metropolii, miasta w które wplecione jest has?o reklamowe "zawsze po drodze".

Has?a-z-mas?a nie wystarcz?. Zwykle je?czej? do rana.

Wiadomo?? dla wszystkich sponsorów Gminy Knurów:
Stay tuned ...
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 53

PostWysłany: Wto Sty 16, 2018 9:42 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Tytu? emaila: Wniosek o udost?pnienie informacji publicznej - zad?u?enie wobec wspólnot mieszkaniowych
Adresat: Prezydent Miasta Knurów

Cytat:
Stosownie do art. 61 Konstytucji RP jak równie? art.2 ust.1 ustawy o dost?pie do informacji publicznej z dnia 6 wrze?nia 2001 r ( Dz. U. 112 poz. 1198 z póz. zmianami ) prosz? o udost?pnienie informacji publicznej w formie elektronicznej poprzez:
- publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej i zawiadomienie w sposób wymieniony lub
- przes?anie przy u?yciu poczty elektronicznej pod adres moj@email.com

W zakresie nast?puj?cego pytania:

Jakie zad?u?enie mia?a Gmina Knurów wobec Wspólnot Mieszkaniowych z tytu?u:
1. Funduszu Remontowego.
2. Kosztów zwi?zanych z zarz?dzaniem nieruchomo?ci?.
3. Op?at zwi?zanych z bie??cym utrzymaniem

wed?ug stanu na dzie?:

31.12.2009

31.03.2010
30.06.2010
30.09.2010
31.12.2010

31.03.2011
30.06.2011
30.09.2011
31.12.2011

31.03.2012
30.06.2012
30.09.2012
31.12.2012

31.03.2013
30.06.2013
30.09.2013
31.12.2013

31.03.2014
30.06.2014
30.09.2014
31.12.2014

31.03.2015
30.06.2015
30.09.2015
31.12.2015

Gminny administrator MZGLiA raz na kwarta? skrupulatnie oblicza zad?u?enie poszczególnych w?a?cicieli we wspólnotach mieszkaniowych.

Dla przypomnienia urz?dnikom pracuj?cym w MZGLiA; ?wiadczenie pieni??ne uwa?a si? za spe?nione z dat? wp?ywu na rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej (art. 454 par 1 kodeksu cywilnego).

Przyk?ad udost?pnienia takich danych publicznych: Prezentacja Miasta Gda?sk, szczególnie slajd nr 12 http://docdro.id/j9CGYmG . Ca?o?? w za??czniku.
(pó?niej znalaz?em przyk?ad z Kamiennej Góry i doda?em jako uzupe?nienie - https://tinyurl.com/ydav2uzv).

Sposób udost?pnienia danych: Preferowany sposób BIP Urz?du Miasta Knurów i/lub te? w formie elektronicznej (plik PDF, skan, itp) na adres moj@email.com.


Odpowied? jak? uzyska?em to zad?u?enie Gminy Knurów wzgl?dem wspólnot mieszkaniowych raz na kwarta?. Z tym ?e nie jest jasne czy jest tam wliczone zad?u?enie zwi?zane z zaliczkami na fundusz remontowy: http://docdro.id/wB68nwV

Zauwa?y? mo?na i? wed?ug dyrektora MZGLiA rzekomo pyta?em o zad?u?enie z tytu?u zaliczki na pokrycie kosztów zarz?du nieruchomo?ci wspólnej i op?at na pokrycie wydatków zwi?zanych z utrzymaniem lokali. A co z pytaniem o FR? Fundusz remontowy gdzie? si? zapodzia? w pi?mie od Dyrektora. Przypadek? Tak ... przypadek. Po 10 takich "przypadkach" mam ju? swoje zdanie na ten temat.

Odpowied? na punkt drugi jest nie na temat. Pyta?em o uchyby wody na danych wspólnotach a dosta?em jako (pseudo)odpowied? typowe "has?a-z-mas?a" na jaki? inny temat (nie na temat).

Zosta?em te? poinformowany ?e zad?u?enie to wkrótce pó?niej zosta?o sp?acone. Dokument pokazuje co? zupe?nie odwrotnego. Zad?u?enie istnia?o praktycznie ca?y czas przez ostatnie kilka lat.

Warto te? zauwa?y?, ?e w 2011 roku w MZGLiA RIO robi?o http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=1400&bar_id=2250 kontrol?... co Gminie Knurów nie przeszkodzi?o zad?u?a? si? we wspólnotach mieszkaniowych na kwoty podane w dokumencie. Jak to by?o mo?liwe? Zgaduj?, ?e RIO nie sprawdza?o spraw zwi?zanych ze wspólnotami.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 53

PostWysłany: Nie Sty 28, 2018 11:36 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

30 listopada 2015 roku jeden z Radnych miasta Szklarska Por?ba w ramach interpelacji zada? Burmistrzowi tego miasta kilkana?cie pyta? (tutaj ca?y dokument, nie trzeba czyta? - http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=12833&bar_id=9209 kopia http://docdro.id/pY8Cwkw), jedno z tych pyta? (pytanie pi?te) dotyczy?o zad?u?enia bud?etu miasta Szklarska Por?ba (w tym min.) wobec wspólnot mieszkaniowych. Na to pytanie odpowiedzia? Kierownik zak?adu bud?etowego MZGL ze Szklarskiej Por?by. Odpowied? http://docdro.id/8JXxVfS tego Kierownika, ?wiadczy o tym ?e moim zdaniem ta Pani bardzo dobrze rozumie znaczenia s?ów jawno?? i rzetelno??. Odpowied? Kierownika tego zak?adu bud?etowego na kilku poziomach ?wiadczy o du?ym (zawodowym) profesjonalizmie tej Pani. Ta odpowied? to szczegó?owy opis tego jak zak?ady bud?etowe zajmuj?ce si? gospodark? lokalow? danego miasta z natury s? niewydolne finansowo (za spraw? niep?ac?cych najemców lokali danego miasta). Ten zak?ad bud?etowy równie? zad?u?a? si? w?ród wspólnot mieszkaniowych. Traktowa? w?a?cicieli mieszka? we wspólnotach jako darmowe instytucje kredytowe.

W?a?nie mi?dzy innymi z tego powodu ustawodawca czyli Pa?stwo Polskie zakaza?o gminom (poprzez zak?ady bud?etowe) ?wiadczenia us?ug zarz?dzania/administrowania wspólnotami mieszkaniowymi. Bardzo cz?sto zdarza?o si? (i wci?? si? zdarza) i? w?a?ciciele we wspólnotach mieszkaniowych nie?wiadomie kredytuj? niep?ac?cych najemców mieszka? komunalnych. Kredytuj? w?a?ciciela tych mieszka? komunalnych czyli Gmin?, w tym przypadku Gmin? Szklarska Por?ba. Ten kredyt w wielu przypadkach okazuje si? by? darmowym do czasu. Jak w?a?ciciele we wspólnotach w danym mie?cie si? budz? to kredytowanie przestaje by? darmowe i trzeba zap?aci? odsetki. Tak by?o w Szklarskiej Por?bie (wi?cej znajdziesz na pierwszej stronie tego dokumentu tutaj http://docdro.id/8JXxVfS ), w Skawinie (wi?cej znajdziesz tutaj https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/gmina-pozyczyla-od-mieszkancow-za-ich-plecami,192516.html) i w wielu innych miastach Polski.

Raport Rb-Z ... to w?a?nie w tym formularzu (który finalnie sprawdzany jest przez Regionaln? Izb? Obrachunkow?) ka?da Gmina w Polsce (przyk?ad D?browy Górniczej http://grzegorzjaszczura.pl/?p=40204 zad?u?enie w milionach bo to jedno z wi?kszych miast w naszym regionie) raportuje swoje zobowi?zania, równie? te wzgl?dem wspólnot mieszkaniowych. Niektóre Gminy w Polsce nie raportowa?y tego zad?u?enia wzgl?dem wspólnot, t?umacz?c si? na ró?ne dziwne sposoby.

Sami sobie odpowiedzcie na pytanie co oznacza takie t?umaczenie si? gdy urz?dnicy danej Gminy nie wpisuj? takiego zobowi?zania wzgl?dem wspólnot mieszkaniowych do raportu Rb-Z. Co znaczy, gdy przyk?adowo, zupe?nie przypadkowo nie robi tego przez kilka kolejnych lat. Takie t?umaczenie jest bardzo wygodne; darmowy kredyt zawsze jest w cenie.

Trzeba wspomnie?, ?e s? te? miasta w Polsce ?e pomimo tego i? zad?u?aj? si? w?ród wspólnot to umieszczaj? takie dane w Rb-Z i w sprawozdaniu z wykonania bud?etu danego roku pisz? o tym wprost. Pisz? te? o odsetkach które musia?y te gminy zap?aci? w zwi?zku z tym zad?u?eniem. W materiale o Skawinie mówi te? o tym Pani w 4 min 29 sekundzie reporta?u TVN24.

http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl/?a=6463 - sprawozdania finansowe Gminy Szklarska Por?ba. Ostatni plik to raport Rb-Z http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=8954&bar_id=6463 . Wiersz E4, kolumna 12 lub 13. Tam prawdopodonie znajduje si? zad?u?enie Gminy Szklarska Por?ba wzgl?dem wspólnot mieszkaniowych. Ró?nie Gminy to raportuj? takie zobowi?zanie wi?c nie mam 100% pewno?ci jak jest w tym przypadku.

Pami?tajcie ?e w ramach wspólnoty mieszkaniowej wnosicie zaliczki (celowe zaliczki) a nie op?at? za czynsz. Najemcy wnosz? op?at? za czynsz. To bardzo wa?ne ?eby mie? ?wiadomo?? tego i? jako w?a?ciciel mieszkania na konto bankowe wnosi si? zaliczki celowe okre?lone przez Was. To Wy decydujecie na co b?d? wydawane Wasze pieni?dze. (UoWL mówi o zaliczkach nie o op?acie czynszowej). Zaliczki (celowe) dotycz? w?a?nie:
- kosztów bierz?cej eksplotacji i konserwacji
- kosztów sprawowania zarz?du
- funduszu remontowego

Na BIPie miasta Knurów nie by?em w stanie znale?? sprawozda? Rb-Z. Dlatego te? w ramach ustawy o dost?pie do informacji publicznej dnia 21.01.2018 zapyta?em o to jak Gmina Knurów raportowa?a zobowi?zanie (tytu? d?u?ny) http://docdro.id/wB68nwV wzgl?dem wspólnot mieszkaniowych.

Cytat:
Stosownie do art. 61 Konstytucji RP jak równie? art.2 ust.1 ustawy o dost?pie do informacji publicznej z dnia 6 wrze?nia 2001 r ( Dz. U. 112 poz. 1198 z póz. zmianami ) prosz? o udost?pnienie informacji publicznej w formie elektronicznej (dokument PDF, skan) poprzez:
- publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej i zawiadomienie w sposób wymieniony lub
- przes?anie przy u?yciu poczty elektronicznej pod adres moj@email.com
Odno?nie nast?puj?cych dokumentów:

1. Sprawozda? Rb-Z z lat 2007 - 2017 w uj?ciu kwartalnym (je?eli wyst?powa?y korekty za dany kwarta? prosz? równie? o przes?anie takiego sprawozdania-korekty) -
oprócz wysy?ki wyszczególnionych dokumentów prosz? o wskazanie w wy?ej wymienionych dokumentach pozycji (wyszczególnienie oraz kwota), w których raportowano zad?u?enie Gminy Knurów wobec wspólnot mieszkaniowych (szczegó?y w pi?mie OrK.XXXX.X.XX http://docdro.id/wB68nwV).

2. Je?eli zad?u?enie nie by?o raportowane w sprawozdaniach Rb-Z prosz? o przes?anie sprawozda? z lat 2007 - 2017 (w uj?ciu kwartalnym), w którym wspomniane powy?ej zad?u?enie wobec wspólnot mieszkaniowych (pismo OrK.XXXX.X.XX http://docdro.id/wB68nwV) by?o raportowane. Prosz? o przes?anie takich sprawozda? wraz z ewentualnymi sprawozdaniami-korektami.

Przyk?ad udost?pnienia takich danych publicznych - http://bip.branice.pl/633/sprawozdania-z-wykonania-budzetu-w-2014-roku.html

Prosz? o przes?anie wnioskowanych dokumentów bez zb?dnej zw?oki.

Czekam na odpowied?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 53

PostWysłany: Czw Lut 15, 2018 12:57 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Ze skargi z dnia 9 lutego 2009 roku na Dyrektora MZGLiA. Przedostatnia strona, drugi akapit od do?u kartki http://docdro.id/SaFOt3K

Cytat:
Poza tym pan Dyrektor napisa?: "Jednocze?nie nadmieniam, ?e w zwi?zku z permanentnym poszukiwaniem sensacji w rozliczeniach, naliczeniach, zawiadomieniach, kosztach itd., anga?uj?c si?y i ?rodki zarz?du i zarz?dcy, zarz?dca rozwa?a podwy?szenie op?aty za zarz?dzanie i wyst?pienie z inicjatyw? wprowadzenia wynagrodzenia dla zarz?du. Sprawy te b?d? poruszane na najbli?szym zebraniu Wspólnoty"


Jak czytam teraz to sobie my?l?, i? wed?ug s?ów osoby skar??cej, strasznie ci??ki los mia? ten nasz gminny zarz?dca. Pani skar??ca upar?a si?. Ci?gle, permanentnie(!) tylko sensacje; w rozliczeniach, w naliczeniach, w kosztach i nawet w zawiadomieniach... ze strony zarz?dcy tyle si? i ?rodków by?o zaanga?owanych.

Ciekawe co my?la? wspomniany zapracowany gminny zarz?dca, jak zawsze sumiennie anga?uj?cy swoje si?y i ?rodki, jak wype?nia? Rb-Z/Rb30-s za II i III kwarta? 2009 roku?

Wed?ug informacji jakie uzyska?em z Urz?du Miasta, w sprawozdaniu Rb-Z za I kwarta? 2007 roku wyj?tkowo by?o. Wed?ug informacji jakie uzyska?em w II i III kwartale 2009 roku te? wyj?tkowo by?o. Wed?ug wyja?nie?, (zagmatwane te wyja?nienia) prawdopodobnie wyj?tkowe zad?u?enie wobec wspólnot mieszkaniowych by?o. Ró?ne osoby podaj? ró?ne warto?ci. W Rb-Z oraz w Rb30-s wyst?puj? ró?ne warto?ci. Brak jednoznacznej odpowiedzi jakie by?o to zad?u?enie.

Wkrótce szczegó?y. Napisz? tylko, ?e dopiero jak napisa?em pismo do RIO w Katowicach ?eby udost?pniono mi te sprawozdania Rb-Z jakie otrzymali z Knurowa to ekspresowo w ci?gu dwóch dni od wys?ania pisma do RIO, dzisiaj z urz?du miasta otrzyma?em komplet wnioskowanych sprawozda? Rb-Z.

Dlaczego na publiczne dokumenty (Rb-Z jakie Gmina Knurów wysy?a do RIO), które w innych gminach s? dost?pne od r?ki online, w Gminie Knurów musz? czeka? ponad 3 tygodnie? Nie wiem dlaczego tak jest.

I jeszcze na sam koniec. Zgodnie z informacj? na linkowanej stronie, dokument który zosta? przyj?ty przez pracowników Urz?du Miasta Knurów na zebraniu pracowników w dniach 23 i 24 sierpnia 2005 roku.
Informacj? wytworzy? Prezydent Miasta Knurów: http://www.knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=2425&idmp=106&r=r (kopia http://archive.is/3hMzj )

Cytat:
Podstawowe zasady post?powania zawarte w Kodeksie Etyki b?d? przekazywane wszystkim nowo przyjmowanym pracownikom oraz b?d? popularyzowane w?ród spo?ecze?stwa Miasta Knurów.


Przy??czam si? wi?c do popularyzacji podstawowych zasad post?powania zawartego w Kodeksie Etyki.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 53

PostWysłany: Nie Mar 11, 2018 7:47 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Ponad 10 lat temu, Dyrektor MZGLiA wraz G?ówn? Ksi?gow? 31.03.2007, zaraportowa? Prezydentowi Miasta zad?u?enie na kwot? 281 371,75 z?.Dwa lata pó?niej, 9 lutego 2009 w?a?cicielka w jednej ze wspólnot administrowanej/zarz?dzanej przez MZGLiA po kilkuletnich "bojach" domagaj?c si? poszanowania jej praw wynikaj?cych z ustawy o w?asno?ci lokali i jeszcze innych ustaw jakie obowi?zywa?y i wci?? obowi?zuj? w pa?stwie prawa jakim jest Rzeczpospolita Polska, Nie maj?c ju? innego wyj?cia, opisa?a w skardze ró?ne "przygody" opisuj?ce poziom rzetelno?ci i fachowo?ci gminnego administratora jakim by? i wci?? jest samorz?dowy zak?ad bud?etowy MZGLiA. Ta Pani w cz??ci swojej skargi opisa?a to co zosta?o pó?niej potwierdzone w sprawozdaniach Rb-Z, które sumiennie zosta?y wype?nione danymi przez urz?dników naszego miasta. Pisa?em ju? o tym. Szczegó?y tutaj http://docdro.id/SaFOt3K

Rada Miasta Knurów w uchwale nr XXIX/498/09 z dnia 18.02.2009, stwierdzaj?c, min.

Cytat:
[...]Zarzuty (tutaj imi? i nazwisko osoby skar??cej) wysuwane wobec osoby administratora o nieprawid?owo?ci w rozliczaniu wp?aconych zaliczek nie znajduj? potwierdzenia. Coroczne sprawozdania finansowe stanowi? odzwierciedlenie wszystkich operacji finansowych Wspólnoty, których poprawno?? umo?liwi?a uzyskanie kredytu bankowego na sfinansowanie remontu dachu. Nadmieniam, ?e od 2003r. Wspólnota posiada odr?bny rachunek bankowy[...]


skarg? tej Pani uzna?a za bezzasadn?.

Nasza wspólnota od samego pocz?tku ma rachunek bankowy ... by? (jest?) w pe?ni kontrolowany przez dwóch urz?dników Dyrektora i G?ówn? Ksi?gow? MZGLiA. Wed?ug Dyrektora dost?p do konta ... - metoda "Karta.Mikroprocesorowa+Czytnik=240.PLN" Sad

Z dokumentów jakie otrzyma?em wynika, i? kilka miesi?cy pó?niej 10 lipca 2009 roku, Dyrektor (Ten sam Pan do dzi? piastuj?cy to stanowisko) oraz G?ówna Ksi?gowa samorz?dowego zak?adu bud?etowego MZGLiA w sprawozdaniu Rb-Z zaraportowali Prezydentowi Miasta Knurów zad?u?enie Gminy Knurów wobec wspólnot na dzie? 30.06.2009 na kwot? 322 538,21 z?. Informacje te, w swoim oryginalnym i niepowtarzalnym stylu, przekaza? mi kilkana?cie dni temu Dyrektor MZGLiA.

Tutaj PDF http://docdro.id/NMXg2Cp

Z dokumentów jakie otrzyma?em wynika, i? w dniu 12.10.2009, ten sam Dyrektor i ta sama G?ówna Ksi?gowa MZGLiA, Prezydentowi Miasta Knurów w sprawozdaniu Rb-Z zaraportowali zad?u?enie na dzie? 30.09.2009 na kwot? 87 700,90 z?. Te informacje przekaza? mi równie? urz?dnik z MZGLiA.

Tutaj PDF http://docdro.id/4YJ6FnF

Dwa lata pó?nej w 2011 roku do MZGLiA zawita?a Najwy?sza Izba Kontroli (punkt 4) https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,lka~p_11_108_201106100924411307690681~id1~01,typ,kj.pdf (kopia http://docdro.id/4rqttPG). Oto co w 2011 roku Najwy?sza Izba Kontroli mia?a do powiedzenia o Miejskim Zak?adzie Gospodarki Lokalowej i Administracji (MZGLiA) w Knurowie.

Cytat:
[...] W trakcie przeprowadzonych ogl?dzin ustalono, ?e stan 4 z 5 budynków by? nienale?yty, widoczne by?y odpadaj?ce tynki, za?amane rynny poro?ni?te traw?, brudne klatki schodowe, zalegaj?ca zaprawa po mocowaniach dachówek. a wi?c budynków tych nie utrzymywano w stanie niepogorszonym, jak wymaga tego art. 185 ust.1, pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomo?ciami. Wed?ug wyja?nie? Zast?pcy Prezydenta Miasta nadzór nad prac? MZGLiA prowadzony by? poprzez bierz?ce uzgadnianie z Dyrektorem prac zwi?zanych z utrzymaniem zasobów komunalnych. Na etapie przygotowania bud?etu Gminy uzgadniany jest Plan przychodów i wydatków zak?adu bud?etowego. Ponadto corocznie Dyrektor MZGLiA (…) sk?ada informacj? n.t. ?rodków z dotacji przedmiotowej i celowej przekazywanej przez Gmin?”. [...]


Tego jest tam wi?cej. Podsumowanie NIKu wyja?nia wszystko.

Cytat:
[...] W ocenie NIK, nadzór Miasta nad dzia?alno?ci? MZGLiA by? niewystarczaj?cy [...]

Konia z rz?dem temu kto wskarze mi w tym http://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9143&str=407 (kopia http://archive.is/GhVL1) sprawozdaniu z wykonania bud?etu z I pó?rocza 2009 roku informacje na temat tego, ?e Gmina Knurów zad?u?ona by?a w dniu 30.06.2009, we wspólnotach mieszkaniowych na kwot? 322 538,21 z?.

Ja szuka?em i nie znalaz?em.

Ubolewam równie?, ?e sprawozda? Rb-Z Gminy Knurów nie mo?na znale?? na stronach Biuletynu Informacji Publicznej UM Knurów. Urz?dnikom naszego miasta pisemnie zwraca?em ju? uwag? wielokrotnie. BIP UM Knurów jest najlepszym miejscem na tego typu dokumenty. Publiczne dokumenty, które dotycz? Nas wszystkich.

Pe?ny zestaw dokumentów opublikuje w najbli?szym czasie (Rb-Z + Rb30-S).
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 53

PostWysłany: Pon Sie 13, 2018 7:22 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Radni innych gmin pytaj? https://bit.ly/2MIyB2T pytaj? min. o fundusz remontowy tj. o zad?u?enie gminy DG zwi?zane z funduszem remontowym. Magistrat danej gminy odpowiada. Mo?na odpowiedzie? tak jak w D?browie Górniczej czyli; fakty, liczby, wyliczenia ukazuj?ce ponur? rzeczywisto?? wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez gmin? DG zwi?zan? z zad?u?aniem si? w tych wspólnotach mieszkaniowych.

Mo?na te? jak u nas. Jak jest u nas w Knurowie?

Urz?dnicy klasy MZGLiA tak odpowiadaj? odno?nie zad?u?enia wzgl?dem wspólnot mieszkaniowych tytu?em funduszu remontowego ?e ... tak odpowiadaj? jak budynki w naszym mie?cie docieplaj?.

http://bit.ly/2MkRufg - Knurów, Szpitalna 8. Nadzór inwestorski zwi?zany z termoizolacj? tego? budynku. Modelowa inwestycja, prawda? Tak ... mo?na by napisa? modelowy nadzór. Pan Dyrektor pewnie by potwierdzi?.

Pani Zast?pczyni z któr? wszyscy lubi? wspó?pracowa?, swego czasu informowa?a mnie i? zastanawiaj? si? czyby nie udost?pni? publicznych dokumentów zwi?zanych z MZGLiA. Mo?e Rb-Z i Rb-30s te? udost?pni? na BIP-ie? Od czasu rozmowy min??o dopiero 5 miesi?cy wi?c to jeszcze mo?e troch? potrwa?, sam jestem ciekaw jak d?ugo b?dzie trwa?o "zastanawianie si?" i ewentualna decyzja. Pisz? ?e trwa to dopiero 5 miesi?cy poniewa? przyk?adowo na odpowied? odno?nie pytania https://www.docdroid.net/y8W8N8Y/naleznosci.pdf czekam ju? rok i pi?? miesi?cy. Póki co pisemnej odpowiedzi brak.

Taka dygresja ... Dlaczego ja czekam prawie pó?torej roku na odpowied? na tak proste pytanie dotycz?ce nale?no?ci (zad?u?enia w?a?cicieli we wspólnocie mieszkaniowej). Dlaczego nie mog? si? dowiedzie? jaka by?a struktura tego? zad?u?enia? Przecie? specjali?ci klasy MZGLiA to bardzo m?drzy, ?wiatli i wykszta?ceni ludzie. Geologia. Finanse. Bankowo??. Pan Dyrektor na ka?dym kroku podkre?la swoje magisterium in?yniera Wydzia?u Górniczego Politechniki ?l?skiej. Pani ksi?gowa równie? magister. Odpowiedzi jak nie by?o tak nie ma. Dlaczego?

Nie wiem. Naprawd? nie wiem. O co tutaj mo?e chodzi?? Think
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
KsilaquiDołączył: 31 Lip 2008
Posty: 168

PostWysłany: Pią Sie 24, 2018 10:22 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Obywatel008 dlaczego nie zmienicie administracji?
Moja wspólnota równie? mia?a k?opoty z wyegzekwowaniem od MZGLiA ro?nych informacji, wiec zdecydowali?my o zmianie firmy administruj?cej.
W przeci?gu 2 miesi?cy:
- rozwi?zali?my problem AZART (mieli?my go wrzuconego jako oplata za obs?ug? techniczna (wiec ka?de mieszkanie p?aci?o, nawet jak nie korzysta?o) tej sieci zamiast op?at? dla poszczególnych mieszka? chc?cych z niego korzysta?) firma zajmuj?ca si? dostarczaniem ww us?ugi stwierdzi?a, ze nie ma mo?liwo?ci by ka?de mieszkanie by?o rozliczane osobno bez wcze?niejszej wymiany infrastruktury (4.000 z? sobie za zmiany za?yczyli)
- okaza?o si? ze skoro robili?my modernizacje instalacji elektrycznej i domofonowej i mamy na te instalacje gwarancje (po 5 lat) to nie ma konieczno?ci p?acenia dodatkowo za pogotowie. (od modernizacji min??o 2 lata, wiec za te 2 lata wyrzucili?my pieni?dze w b?oto)
- piec CO jest sprawny (MZGLiA wraz z Enegrosystem twierdzi?o, ze piec CO jest w koszmarnym stanie rozpada si? dos?ownie wiec trzeba wymieni?. Nowa administracja w zwi?zku z naszymi obawami zleci?a przegl?d niezale?nej firmie i okaza?o si? ze piec jest w stanie bardzo dobrym, nale?y tylko wymieni? jeden czujnik i b?dzie nam s?u?y? jeszcze z 10 lat minimum - nowy piec CO ~40.000 z? czujnik 300 z?)
- jako zarz?d dostali?my podgl?d do konta bankowego.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 53

PostWysłany: Sob Sie 25, 2018 7:02 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Kasilaqui, mog?aby? w skórcie opisa? na czym polega?y wasze k?opty z wyegzekwowaniem od MZGLiA ró?nych informacji? I co wa?ne, opisa? jakie konsekwencje mia? fakt i? nie uzyskujecie tych informacji jako osoby reprezentuj?ce Zarz?d Wspólnoty Mieszkaniowej (zak?adam ?e wybrany zgodnie z art. 20 UoWL), który by? i jest za wszystko odpowiedzialny i odpowiada przed reszt? wspó?w?a?cicieli. To bardzo wa?ne co piszesz.

Poziom profesjonalizmu urz?dników klasy MZGLiA (40.000 z? versus 300 z? i reszta kasy jak sama okre?li?a? wyrzuconej w b?oto) w ogóle mnie nie dziwi. Czy Pani Zast?pczyni Dyrektora MZGLiA te? Wam mówi?a ?e wszyscy lubi? z ni? wspó?pracowa? i w waszej wspólnocie jest pe?na jawno??, nie dodaj?c i? jest to jawno?? w rozumieniu urz?dników klasy MZGLiA? Czy w waszej wspólnocie gmina Knurów te? si? zad?u?a?a w poprzednich latach (zobacz kilka postów wy?ej jak wygl?da?y Rb-Z jakie zatwierdzi? Szanowny Pan Dyrektor i przekaza? dalej Prezydentowi naszego miasta)?

Móg?aby? równie? opisa? proces pozbywania si? MZGLiA z funkcji administratora waszej wspólnoty mieszkaniowej?
Móg?aby? wyt?umaczy? dlaczego "za czasów" MZGLiA nie mieli?cie jako zarz?d wspólnoty dost?pu do WASZEGO WSPÓLNEGO WSPÓLNOTOWEGO konta bankowego (zak?adam ?e tak w?a?nie by?o, mo?e b??dnie) i dlaczego u nowego administratora taki dost?p zosta? Wam przyznany.

Co do twojego pytania. Dlaczego nie zmienimy administratora? Du?o by pisa?. Cz??? odpowiedzi masz powy?ej. Reszta za jaki? czas, tekst ju? powstaje mam w tej chwili ograniczon? ilo?? czasu ale postaram si? tre?ciwie w swoim czasie odpowiedzie? na twoje pytanie.

Zak?adaj?c i? nikt z Was z zarz?du nie by?by dociekliwy i nie zweryfikowa?by tego pieca za 40.000 z? i weszliby?cie w propozycje sepcjalistów klasy MZGLiA. Jakie koszta ponie?liby w?a?ciciele we wspólnocie mieszkaniowej a jakie Szanowny Pan Magister In?ynier Dyrektor? Wiem ?e dla Ciebie i dla mnie jest to odzywiste, uwierz mi, niestety nie dla wszystkich jest to takie oczywiste (by?y czasy ?e dla mnie równie? nie by?o by to takie oczywiste).

Mo?na wiedzie? w którym roku zmienili?cie administratora?
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 53

PostWysłany: Sob Wrz 01, 2018 8:58 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Tak jak jak wcze?niej pisa?em niektórzy Radni w D?browie Górniczej s? dociekliwi, w interesie mieszka?ców o ró?ne sprawy pytaj?. Pytaj? o min. o zad?u?enie we wspólnotach, wystarczy?o proste pytanie grupy Radnych do w?odarzy Gminy D?browa Górnicza:
Cytat:
[...] Jakie jest zad?u?enie Gminy wobec wspólnot mieszkaniowych [...]

http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIPDownload.aspx?file=115217.pdf&fname=2668_Klub%20PiS.pdf (plik PDF)

W?odarze gminy D?browa Górnicza, opisuj?c zastan? rzeczywisto?? faktami liczbami, szczegó?owymi informacjami, odpowiadaj?:

Cytat:
[...]
- zad?u?enie wymagalne do Wspólnot Mieszkaniowych, w których Gmina posiada udzia?y na dzie? 30.04.2018 wynosi 5.582.526,98 z?.

Struktura zad?u?enia kszta?utuje si? nast?puj?co:
- fundusz eksploatacyjny: 934.515,02 z?
- fundusz remontowy: 1.352.088,03 z?
- media: 3.177.574,36 z?
- pozosta?e sk?adniki (telewizja kablowa, monta? wodomierzy, plombowanie wodomierzy): 118.349,57 z? [...]


http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIPDownload.aspx?file=115751.pdf&fname=2668_Klub%20PiS_odp.pdf (plik PDF)

Tutaj wi?cej http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=17660&ident=115104 (jakbym si? gdzie? pomyli? to zwyk?a literówka. ?ród?a przytoczonych danych liczbowych znajdziedzie w za??cznikach).

Tak jak pisa?em wcze?niej, ponura d?browska rzeczywisto?? tamtejszych wspólnot, jednak?e w?odarze miasta przynajmniej nie robi? z ludzi idiotów i koniec ko?ców w ca?ej tej przygn?biaj?cej sytuacji (i mega-wstydliwej dla w?odarzy) sta? w?adze miasta na to ?eby napisa? w szczegó?ach jak to zad?u?enie wygl?da.

Naturalne jest równie? to, ?e wyszczególniony jest równie? zad?u?enie na funduszu remontowym. Wyszczególniony jest mi?dzy innymi FR poniewa? wszyscy mieli p?aci? zaliczki na fundusz remontowy (gmina te?) wi?c jak ju? gmina DG nie p?aci?a to osoby odpowiedzialne za zaistnia?? sytuacj? mia?y na tyle przyzwoito?ci ?eby opisa? wszczegó?ach jak to zad?u?enie na FR wzgl?dem wspólnot mieszkaniowych wygl?da?o.

W D?browie Górniczej urz?dnicy wiedz? co to jest fundusz remonotwy, fundusz na który miesi?c w miesi?c w?a?ciciele, mieszka?cy miasta D?browa Górnicza, zwyczajni ludzie z krwi i ko?ci "w z?bach" przynosili kas? i zasilali konta bankowe swoich wspólnot mieszkaniowych. Dla wszystkich by?o i jest jasne co to jest fundusz remontowy.

A jak jest u nas w Knurowie?

Jak specjali?ci klasy MZGLiA pod nadzorem Prezydenta naszego miasta odpowiadaj? na pytanie odno?nie zad?u?enia i wyszczególnionego zad?u?enia zwi?zanego z funduszem remontowym, na który ka?dy z w?a?cicieli (Gminy Knurów te? si? to tyczy?o) mia? p?aci?? Zobacz kilka postów wy?ej jak gmina Knurów wogóle zad?u?a?a si? w?ród nas w?a?cicieli we wspólnotach mieszkaniowych.

Czy urz?dnicy klasy MZGLiA odno?nie zad?u?enia zwi?zanego z funduszem remontowym, odpowiadaj? jak powy?ej, przedstawiaj?c fakty, liczby i szczegó?owe informacje?

Jak my?licie, na co sta? (sta? w znaczeniu obowi?zku informacyjnego jaki ma ka?dy urz?dnik wzgl?dem obywatela który pyta o ró?ne sprawy) Szanownego Pana Dyrektora, który przewodzi ponad 40 osobowej (licz?c etatami) grupie urz?dników klasy MZGLiA?

Jak urz?dnicy naszego miasta odnosz? si? do pytania o zad?u?enie gminy Knurów "na funduszu remontowym"?

Odnosz? si? w jedynym i niepowtarzalnym stylu. W stylu urz?dników klasy MZGLiA.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 53

PostWysłany: Pon Wrz 10, 2018 10:47 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

@niuniek

Ponad rok temu, w tym w?tku, w odpowiedzi na moje pytanie, napisa?e? co? takiego:

Moje pytanie:
Cytat:
1. Kto u was jest dysponentem konta bankowego wspólnoty mieszkaniowej w banku, kto? z zarz?du w?a?cicielskiego czy te? mo?e szanowny pan Dyrektor i/lub pani G?ówna Ksi?gowa MZGLiA?

Twoja odpowied?:
Cytat:
Dyrektor, bo ?aden z cz?onków zarz?du nie ma potrzeby przed?u?ania sobie pewne cz??ci cia?a i obnoszeniem si? dost?pem do rachunku wspólnoty, po choler? nam to. Oczywi?cie byli kozacy którzy lat temu kilka domagali si? dost?pu do konta. Na pytanie po co ci to nie umieli ju? odpowiedzie?. My?l? ?e by?a to jedynie ch?? pokazania jaki to on wa?ny w?a?ciciel jest, bo by przyj?? na zebranie to ju? nie mia? ch?ci ani si?y.


Dalej uwa?asz, ?e cz?onkowie zarz?dów we wspólnotach w Knurowie (tak jak np. @Ksilaqui), którzy zdecydowali si? na dost?p do konta bankowego mieli potrzebe przed?u?ania sobie pewnej cz??ci cia?a? Sprawdza?e? mo?e jak zad?u?enie gminy Knurów, o którym pisa?em powy?ej, wygl?da?o w twojej wspólnocie? Ponad 322 000 z? d?ugu to sporo kasy. A to nie wszystko, zobacz sobie powy?ej jak to wygl?da?o. Kto wie mo?e wasza wspólnota te? si? za?apa?a?

Czy u Was we wspólnocie wy?miewano osoby które nazwa?e? "kozakami" i które domaga?y si? dost?pu do konta? Mo?e Ci ludzie których nazywasz "kozakami" poczytali dokumenty i zobaczyli to co ja widzia?em? Mo?e warto pos?ucha? co maj? do powiedzenia twoi "kozacy". Pami?taj ?e Ci kozacy równie? w z?bach ka?dego miesi?ca przynosz? kas?, któr? zasilaj? konto waszej wspólnoty. Ci "kozacy" maja pe?ne prawo zobaczy? co si? dzieje z ich wspó?w?asno?ci?, któr? MZGLiA rozporz?dza?o tak jak wida? w odpowiedziach na moje pytania odno?nie tego jak Gmina Knurów zad?u?a?a si? we wspólnotach mieszkaniowych w Knurowie.

Wiesz, mnie te? wy?miewano i wmawiano mi ?e sam nie wiem dlaczego chce zobaczy? operacje na koncie bankowym. Ja doskonale wiem co chce sprawdzi? i dlaczego chce zobaczyc wyci?g z konta bankowego naszej wspólnoty mieszkaniowej. Interesuj? mnie tylko i wy??cznie przelewy wychodz?ce (wydatki) jakie by?y w przesz?o?ci autoryzowane przez (jak mnie poinformowano i przedstawiono w dokumentach) dysponentów naszego konta czyli Dyrektora MZGLiA i G?ównego Ksi?gowego MZGLiA. Tylko z jaki? blizej nieokre?lonych dla mnie powodów do tej pory nie dane mi by?o zobaczy? wyci?gów z konta bankowego naszej wspólnoty. Sprawdzam ePUAP raz na miesi?c i póki co wyci?gów brak.

Ciekawe dlaczego?

BTW. W tym roku równie? nie by?o mnie na zebraniu. Mia?em si?y i ch?ci (i to jakie!), zebranie odby?o si? w godzinach mojej pracy. Pewnie tak jak u wi?kszo?ci moich s?siadów ja równie? nie dosta?em urlopu.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 53

PostWysłany: Nie Wrz 16, 2018 3:39 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

W dniu 14.09.2018 Dyrektor MZGLiA przes?a? mi na moj? skrzynk? ePUAP wyci?gi (2016 - 2017) z konta bankowego naszej wspólnoty. Jest to odpowied? na moje pismo z lipca 2017 do Dyrektora MZGLiA (z kopi? do Prezydenta Miasta i Rady Miasta Knurów), w którym domaga?em si? wyci?gów konta bankowego naszej wspólnoty (wszystkie wydatki). Na odpowied? czeka?em 14 miesi?cy.

Pismo (odpowied?) wci?? nie zawiera podpisu i piecz?tki G?ównej Ksi?gowej MZGLiA. Oczywi?cie b?d? egzekwowa? podpis i piecz?tke G?ównej Ksi?gowej MZGLiA o który wnioskowa?em 14 miesi?cy temu. G?ówna Ksi?gowa zgodnie ze swoimi kompetencjami potwierdza rzetelno??, prawid?owo?? przygotowanego dokumentu tak samo jak coroczny bilans ka?dej wspólnoty mieszkaniowej jak? w Knurowie administruje/zarz?dza MZGLiA.

Mimo wszystko ten wyci?g bankowy to dobry pocz?tek. Mo?e w naszej wspólnocie zawita wreszcie jawno?? w pe?nym s?owa tego znaczeniu?
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 53

PostWysłany: Nie Paź 28, 2018 4:22 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Publiczne ?rodki pieni??ne jakie Gmina Knurów ka?dego miesi?ca przelewa (lub te? powinna przelewa?) na konta Wspólnot Mieszkaniowych wynikaja z uchwa? we wspólnotach mieszkaniowych.
Na podstawie informacji z uchwa? w planie fiansowym MZGLiA ustala si? koszta zwi?zane z zaliczkami dla wspólnot. Przyk?adowo plan finansowy MZGLiA na rok 2016:

Strona https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=22190&idmp=1557&r=o (kopia https://archive.fo/ep3gr) i plik PDF z planem https://knurow.bip.info.pl/plik.php?id=25042 (kopia https://docdro.id/cR9f8Ix). Mo?na zauwa?y? ?e sam za??cznik z planem zosta? dodany dopiero po prawie roku.

Wyszczególnie pozycje te zwi?zane z zaliczakmi dla wspólnot mieszkaniowych (pe?ny dokument jako ?ród?o powy?ej w linku):Cytat:
4260 -> zaliczki Gminy na c.o. wspólnot mieszkaniowych - c.o to centralnie orzewanie
4260 -> zaliczki Gminy na c.w.u wspólnot mieszkaniowych - c.w.u to ciep?a woda u?ytkowa (podgrzanie zimnej wody która leci w kranie)
4260 -> zaliczki Gminy na wod? zimn? i kanalizacje wspólnot mieszkaniowych

4270 -> zaliczki Gminy na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w planie z 2015 jest pe?ny opis https://knurow.bip.info.pl/plik.php?id=25041 jako? tak wysz?o ?e w 2016 roku pe?ny opis znikn?? Smile
4300 -> zaliczki Gminy na us?ugi eksploatacyjne wspólnot mieszkaniowych
4300 -> zaliczki Gminy na wywóz nieczysto?ci wspólnot mieszkaniowcych


Ka?dy grosz jaki wyszczególniony jest w tym planie finansowym to grosz publiczny (planowane wp?ywy jak równie? wydatki). Statut MZGLiA okre?la i?, zacytuj?:
Cytat:
MZGLiA kieruje Dyrektor, który odpowiada za ca?okszta? dzia?alno?ci MZGLiA i jego wyniki.
oraz
Cytat:
MZGLiA gospodaruje powierzonym mieniem oraz samodzielnie prowadzi gospodark? w ramach przyznanych ?rodków kieruj?c si? zasadami efektywno?ci i celowo?ci w ich wykorzystaniu.

Mienie o którym mowa to mienie publiczne. Mienie, które nale?y do Nas wszystkich. Jeszcze raz podkre?l? wszystkie wp?aty od w?a?cicieli jakie id? na konto wspólnoty mieszkaniowej i zwi?zane z mediami (i nietylko) to ZALICZKI (zaliczki celowe), a nie ?adne op?aty jakby niektórzy sobie ?yczli.

Pan Dyrektor w planie finansowym nie pisze o op?atach, pisze w?a?nie o zaliczkach. Tak jak ju? pisa?em, zaliczki od Gminy Knurów jako jednego z w?a?cicieli (mieszka? komunalnych we wspólnotach) kierowane s? na konta wspólnot mieszkaniowych i id? na konta bankowe wspólnot tytu?em zaliczek na:

- C.O - centralnego ogrzewania
- C.W.U - ciep?ej wody u?ytkowej
- ZW - zimnej wody
- FR - funduszu remontowego
- us?ugi eksploatacyjnyc
- wywózu nieczysto?ci

W planie na 2016 rok Gmina Knurów (przez MZGLiA) na wy?ej wymienione zaliczki (za mieszkania komunalne) zaplanowa?a wydatki na ??czn? sum?:
1 600 000 + 200 000 + 1 150 000 + 1 100 000 + 915 000 + 350 000 = 5 315 000.
Oko?o 1/3 wszystkich zaplanowanych kosztów MZGLiA wed?ug powy?szego dokumentu w?drowa?o do (przynajmniej powinno w?drowa?) wspólnot mieszkaniowych.

I jeszcze jedno w tym planie finansowym jest taka pozycja (pe?ny dokument jako ?ród?o powy?ej w linku):paragraf 0830 Wp?ywy z us?ug -> 6. administrowanie wspólnotami 1 655 000 z?

Jest to jedyny rodzaj oficjalnego dokumentu od MZGLiA, który uda?o mi sie znale??, w którym czarno na bia?ym, Dyrektor MZGLiA stwierdza i? samorz?dowy zak?ad bud?etowy MZGLiA zarabia na us?ugach zwi?zanych z administrowaniem (nie zarz?dzaniem a administrowaniem w?a?nie) wspólnot mieszkaniowych. W 2016 planowano uzyska? z tego tytu?u dochody na poziomie 1 655 000 z?.

W linku https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=1556926 (kopia https://docdro.id/PDxc1Cy) projekt uchwa?y wraz z uzasadnieniem - radca prawny w 2017 roku t?umaczy mieszka?com Wolbromia dlaczego zak?ad bud?etowy nie mo?e zarz?dza?/administrowa? wspólnotami mieszkaniowymi. Szczególnie polecam stron? 4.

Sprawdzcie sobie ile rocznie jako wspólnota przeznaczacie na zaliczki na C.O. a jakie s? rzeczywiste koszta waszego ciep?a (C.O.) w skali roku. Mo?e si? okaza? i? spotkacie si? z efektywno?ci? i celowo?ci? wydawanych waszych prywatnych pieni?dzy (jak równie? tych publicznych które powierza si? Gminie Knurów) na poziomie samorz?dowego zak?adu bud?etowego jakim jest MZGLiA.

Jak sama nazwa mówi skoro mamy zaliczki. To z zaliczek si? trzeba rozliczy?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 53

PostWysłany: Wto Lis 13, 2018 9:57 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

W?asciciele wp?acaj? ustalone zaliczki na centralne ogrzewanie (C.O). We wspólnocie ustalono w uchwale i? wp?acana na konto bankowe wspólnoty mieszkaniowej zaliczka to 4 z? za 1 m2. Czyli jak dany w?a?ciciel posiada we wspólnocie lokum 40 m2 to jego zaliczka na koszty ogrzewania to 40 x 4 = 160 z?. Ka?dego miesi?ca ten w?a?ciciel b?dzie wp?aca? na konto bankowe zaliczk? w wysoko?ci 160 z? tytu?em C.O. Trzeba pami?ta?, ?e wp?acona zaliczka nie oznacza ?e koszt tego w?a?ciciela za C.O. miesi?cznie wynosi 160 z?. Ten w?a?ciciel mo?e mie? w rozliczeniu niedobry (dop?ate) lub nadwy?k? (zwrot). Gmina miasta Przyk?adowo jest w?ascicielem 4 mieszka? komunalnych ka?de ma 50 m2 wi?c Gmina Przyk?adowo wp?aca (przynajmniej powinna wp?aca?) 4 x 50 x 4 = 800 z?miesi?cznie tytu?em zaliczki za C.O. S? jeszcze inni w?a?ciciele, nieruchomo?? w sumie ma 1000 m2 powierzchni do ogrzania wi?c miesi?czne wp?aty w?a?cicieli to 1000 x 4 = 4000 z?. Rocznie 4000 x 12 = 48 000 z? to suma wp?aconych przez w?a?cicieli zaliczek. Jakie s? koszta zwi?zane z C.O w tej wspólnocie? Do tego porzebna jest faktura.

1. Fikcyjna faktura wspólnoty z ul. Przyk?adowej 1 w Gminie Przyk?adowo ze stycznia 2018. Koszt dostarczonego ciep?a do budynku to 3437 z?.

2. Fikcyjna faktura wspólnoty z ul. Przyk?adowej 1 w Gminie Przyk?adowo z czerwca 2018. Koszt dostarczonego ciep?a do budynku to 867 z?.

To co jest powy?ej jest oczywiste dla wszystkich zarz?dców i administratorów wspólnot mieszkaniowych. Dla w?a?cicieli we wspólnotach nie jest ju? takie oczywiste (dla mnie jako w?a?ciciela nie orientuj?cego si? w tym wszystkim nic nie by?o takie oczywiste). Ta niewiedza w?a?cicieli dla niektórych zarz?dców czy te? administratorów to... ?wietna sprawa.

Same dane liczbowe w tych fakturach powy?ej s? fikcyjne w ca?o?ci, s?u?a do pokazania mechanizmu obliczania faktur i rozliczania zaliczek zwi?zanych z C.O., oczywi?cie obowi?zuj? w nich wszelkie zasady matematyczne tj. dodawanie, odejmowanie dzielenie, mno?enie i procenty.

W styczniu kiedy jest najzimniej od w?a?cicieli zebrano w zaliczkach 4000 z? koszt ciep?a (C.O) wynosi? 3437 z?, nadwy?ka jaka zosta?a to 563 z?. W czerwcu kiedy nie ma ju? op?aty za dostarczone ciep?o (w ko?cu lato mamy) od w?a?cicieli zebrano 4000 z? a koszt ciep?a (C.O) (w rzeczywisto?ci op?ata za moc zamawian?) wynosi? 867 z?, nadwy?ka to 3133 z?.

Takie nadwy?ki jak w czerwcu powstaj? równie? w innych miesi?cach; kwiecie?, maj, czerwiec, lipiec, sierpie?, wrzesie?.

W czerwcu (i w innych ciep?ych miesi?cach) powsta?a wi?c niewykorzystywana nadwy?ka 3133 z?. Czy aby napewno niewykorzystywana? A mo?e we wspólnocie przy ul. Przyk?adowej 1 w Gminie Przyk?adowo istnieje co? co mo?na nazwa? funduszem zwanym Wolne ?rodki Pieni??ne? Je?eli istnieje co? takiego jak W?R to nasuwaj? si? nast?puj?ce pytania:

1. Czy wszyscy w?a?ciciele wiedz? ile miesi?cznie przeznaczaj? na Wolne ?rodki Pieni??ne?
2. Czy wszyscy w?a?ciciele wiedz? wogóle ?e istnieje co? takiego jak Wolne ?rodki Pieni??ne?
3. Jak wykorzystywane s? ?rodki pieni??ne które mog? wyl?dowa? na funduszu Wolnych ?rodków Pieni??nych?
4. Kto ma dost?p do funduszu Wolnych ?rodków Pieni??nych? Wybra?cy tylko, czy wszyscy w?a?ciciele, nawet Ci nie?wiadomi?

Czy mo?liwe jest co? takiego wogóle, ?e ?rodki z zaliczek (celowych zaliczek) które przeznaczone mia?by? na koszty wspólnoty zwi?zane z C.O (zgodnie z uchwa??) przeznaczane s? na inne cele?

A co zaliczkami za wod?, gaz, fundusz remontowy, czy pieni?dze w?a?cicieli we wspólnotach te? l?duj? w tzw. wolnych ?rodkach pieni??nych?

Dlaczego w?a?ciciele we wspólnotach mieszkaniowych tak bardzo zawy?aj? zaliczki tytu?em ró?nych mediów, za wod?, ciep?o (C.O.) i inne media? Dlaczego w czasach gdy liczy si? ka?da z?otówka, w?a?ciciele we wspólnotach godz? si? odk?ada? du?e sumy pieni?dzy na rok czasu (zaliczki rozlicza si? zazwyczaj raz do roku). Czy maj? ?wiadomo?? tego na co g?osuj??

Czy nie?wiadomi w?a?ciciele wiedz? wogóle ?e na koncie od?o?one s? duze sume pieni?dzy, ?e te od?o?one pieni?dze (wolne ?rodki pieni??ne?) mog? by? wykorzystywane przez bardzo ?wiadomych w?a?cicieli którzy nie wp?acaj? swoich cz??ci zaliczek na konta wspólnot mieszkaniowych i którzy z wolnych ?rodków pienie?nych mog? pokrywa? swoj? cze?? zu?ytych mediów tj. jak woda (ZW, CW), ciep?o (C.O oraz C.W.U) i inne?

Zdarza si? i? ci nie?wiadomi w?a?ciciele g?osujac w czasie zebrania wspólnoty mieszkaniowej wysoko?? stawki zaliczki jaka b?dzie obowi?zywa?a w ten sposób mog? zupe?nie nie?wiadomie ze szkod? dla siebie samych kredytowa? (zatwierdzaj?c swoim g?osem) tych którzy zupe?nie ?widomie nie op?acaj? na czas swojej cz??ci zaliczek.

No ale je?eli mamy nie?wiadomych niczego w?a?cicieli to profesjonalny administrator z za?og? zawsze profesjonalnych specjalistów zawsze pomo?e, u?wiadomi i zaproponuje korzystne dla wszystkich nie?wiadomych w?a?cicieli warunki, prawda?
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Wirtualny KNURÓW Strona Główna -> Nasze miasto Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
Strona 3 z 5

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
statystyka