Wirtualny KNURÓW - Strona główna Wirtualny KNURÓW
Forum dyskusyjne
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

MZGLiA - samorz?dowy zak?ad bud?etowy
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Wirtualny KNURÓW Strona Główna -> Nasze miasto
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 53

PostWysłany: Pon Mar 06, 2017 2:06 pm    Temat postu: MZGLiA - samorz?dowy zak?ad bud?etowy Odpowiedz z cytatem

Nasza wspólnota mieszkaniowa od kilku lat ma du?y uchyb wody. Co pó? roku ten uchyb waha si? w granicach ~20% - 40% (wed?ug danych przekazywanych przez Dyrektora MZGLiA). Niedawno przysz?o rozliczenie i ponownie mamy uchyb wynosz?cy 21% ca?ego zu?ycia. Dzwoni?em w?asnie do MZGLiA, w celu umówienia si? z pracownikiem i skopiowania faktur za wod?. Pracownik potwierdzi?, ?e jak dla niego mog? sobie przyj?? i w dniu dzisiejszym skopiowa? faktury za ostatnie pó? roku - "no problemo". Zawsze tak robi?. Dzwoni? i pytam czy mog? przyj?? danego dnia. Czasami Pani mówi, ?e nie ma czasu, ?e za ile? tam dni mam przyj?? wi?c przychodz? za kilka dni. Faktury ju? w przesz?o?ci kopiowa?em, w ko?cu kopiowa?em faktury, które s? moj? wspó?w?asno?ci? i które, tak jak reszta w?a?cicieli, op?acam. Na niektóre dokumenty i wyja?nienia czekami kila miesi?cy, a odpowiedzi które dostaje to .... Mr. Green

Odno?nie faktur za wod?, Dyrektor MZGLiA zabroni? mi. Wykrzycza? mi ?e nie mog? dzisiaj przyj?? i zobaczy? faktur za wod?. Nie mog? zobaczy? swojej wspó?w?asno?ci, nie mog? przyj?? i skontrolowa?. Dlaczego? Poniewa? dokumenty te s?, cytuj?: "s? w?asno?ci? wspólnoty, a ja dezorganizuj? prac? ludzi!!!" - Dyrektor MZGLiA oczywi?cie wygaduje farmazony i co wa?ne on doskonale o tym wie i wielu ludzi si? na to nabiera. Dyrektor takich farmazonów nigdy nie przedstawi na pi?mie.

Jako wspó?w?a?ciciel tworz? w?a?nie wspólnot? mieszkaniow?, jestem cz?onkiem takiej wspólnoty mieszkaniowej i op?acam z innymi w?a?cicielami Dyrektora MZGLiA ?eby przygotowa? mi do wgl?du moj? (wspó?)w?asno?? - czyli min. faktury za wod?.

Jaki? czas temu wykry?em i? w naszej wspólnocie dopisuje si? jakie? warto?ci do licznika g?ównego zimnej wody. Pracownicy MZGLiA w mojej wspólnocie tworzyli koszta zwi?zane z wod?. Wbrew regulaminowi rozliczenia zimnej wody jaki mamy w naszej wspólnocie, wbrew jakimkolwiek zasadom dopisywano to do wskaza? licznika g?ównego zimnej wody. Wykry?em to sprawdzaj?c w?a?nie faktury za wod?. Faktury, które skopiuj? za ostatnie pó? roku tylko potwierdz? dodatkowo ten fakt. Przy okazji chcia?em sprawdzi? czy znowu nie dopisano nam do licznika g?ównego jaki? cyferek, których w rzeczywisto?ci nigdy tam nie by?o.

W?a?nie dlatego moim zdaniem Dyrektor MZGLiA dzisiaj by? tak zdenerwowany wykrzykuj?c mi, ?e "zabrania" Smile mi przegl?da? faktury za wod?. Urz?dnik ten wci?? ma problemy z zrozumieniem, ?e on nie ma ?adnej decyzyjno?ci zwi?zanej z tym czy ja zobacz? swoj? (wspó?)w?asno?? czyli dokumentacje czy te? nie.

Ka?dy z Was z w?a?cicieli w ramach wspólnoty mieszkaniowej mo?e pój?? do MZGLiA i skopiowa? dokumenty, które s? wasz? (wspó?)w?asno?ci?. Gadanin? Dyrektora MZGLiA o tym ?e "porozmawiamy o tym na zebraniu" mo?ecie skwitowa? u?miechem. Ten cz?owiek odpowiedzialny jest tylko i wy??cznie za wytworzenie tych dokumentów, na ka?de wasze ??danie jako administrator bez deliberowania ma wam te dokumenty po prostu okaza? do wgl?du a wy mo?ecie sobie taki dokument zobaczy? i skopiowa? skanerem czy te? aparatem. Robi? tak od jakiego? czasu co si? strasznie panu urz?dnikowi nie podoba. Nie podoba mu si? ?e przychodz? jak to ?adnie okre?lono "w?szy?".

Sprawa z wod? oraz inne zwi?zane z nasz? wspólnot? mieszkaniow? b?d? mia?y fina?y w ró?nych instytucjach. Tutaj na forum opisuje to tylko po to ?eby zwi?kszy? ?wiadomo?? mieszka?ców, obywateli naszego miasta, w?a?cicieli we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez MZGLiA.

Moja wspólnota, dwadzie?cia kilka rodzin, od kilku lat rocznie traci kilka, kilkana?cie tysi?cy z?otych. Ile dok?adnie to nie wiem, próbuje to w?a?nie ustali?, a pan Dyrektor swoim "zabranianiem" i "rozmawianiem na zebraniu wspólnoty" ca?y czas mi w tym przeszkadza. Najlepsze jest to ?e jak ju? zacz??em to wykazywa? za pomoc? faktów co si? u nas dzieje to szeregowi pracownicy MZGLiA zaczeli sugerowa? i? odpowiedzialny jest za to zarz?d w?a?cicielski. Ludzie z zarz?du w?a?cicielskiego, którzy przez te wszystkie lata byli dok?adnie tak samo nie?wiadomi jak ja, nagle okazuje si?, ?e s? odpowiedzialni za dzia?ania urz?dników MZGLiA. ?eby by?o jasne jest to kompletna bzdura, osoby z zarz?du w?a?cicielskiego z tym co uda?o mi si? ustali? nie maj? nic wspólnego. Urz?dnicy UM Knurów pracuj?cy w MZGLiA lepiej niech zaczn? czyta? umowy jakie podpisa?y ze wspólnotami mieszkaniowymi.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Reklamiarz


Wysłany:     Temat postu: Reklama Google


Powrót do góry
arkadiossDołączył: 02 Lip 2009
Posty: 193
Skąd: Knurów

PostWysłany: Pon Mar 06, 2017 5:34 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Ciekawe zachowanie pana Dyrektora, przecie? teoretycznie on jest "pracownikiem" i pracuje dla wspólnoty. Jest od rozliczania ro?nych rzeczy i tyle. Co on ma do zabraniania, chyba mu si? co? pomyli?o. Ka?da wspólnota mo?e zmieni? zarz?dce i by? mo?e powinni?cie o tym pomy?le?. Moja wspólnota te? jest w MZGLiA i mo?e warto si? te? spraw? rozliczania wody grubiej zainteresowa? bo jakim? cudem zawsze jest niema?a ró?nica pomi?dzy suma liczników mieszka?ców a g?ównym. Porozmawiam z swoim zarz?dem i podam Twój opisany przyk?ad.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 53

PostWysłany: Pon Mar 06, 2017 11:10 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

arkadioss napisał:
Porozmawiam z swoim zarz?dem i podam Twój opisany przyk?ad.

Porozmawiaj, wa?na jest w?a?nie ?wiadomo?? tego co si? dzieje. Pami?taj o tym, ?eby powiedzie? zarz?dowi w?a?cicielskiemu, ?e chcesz sprawdza? to co robi MZGLiA i postaraj si? aby zarz?d zrozumia? je?eli masz jakie? w?tpliwo?ci, ?e dotycz? one MZGLiA a nie zarz?du w?a?cicielskiego. Mo?e ?atwo doj?? do k?ótni. Niektórym w?a?cicielom kontroluj?cym poczynania Dyrektora MZGLiA si? nie udaje i dochodzi do tego ?e w?a?ciciele k?óc? si? mi?dzy sob? w??czaj?c w to s?dy, policje i prokuratur? w ten sposób odchodz?c od meritum sprawy. To bardzo wa?ne, ?eby nie sk?óca? si? mi?dzy sob?. I na 100% jestem pewien, ?e nikt od was z w?a?cicieli nie kradnie tej wody. Pisz? o tym poniewa? mo?esz spodziewa? si? takiego zarzutu, od niektórych osób. Jest to kolejna pi?kna po?ywka do k?ótni wewn?trz wspólnoty mieszkaniowej.

Ma?y komentarz odno?nie skargi na dyrektora MZGLiA. Punkt 7 strona 6 samego pisma - z pisma wynika i? szanowny pan Dyrektor nie przebiera? w ?rodkach aby uciszy? osob? domagaj?c? si? poszanowania jej praw wynikaj?cych z ustawy o w?asno?ci lokali. Pisma egzekucyjne, wynika ze skargi i? bezpodstawne, do r?k w?asnych 80 letniej kobiety.

Da si? to jako? kulturalnie skomentowa?? Ja nie potrafi?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
tasknwDołączył: 17 Lis 2011
Posty: 604
Skąd: Knurów

PostWysłany: Wto Mar 07, 2017 7:12 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Smile
Powiem Wam w sekrecie (cho? od 2 lat ju? nie mieszkam w WNM), ?e chodz? po mie?cie s?uchy i ploty, i? Pan Dyrektor z MZGLiA jest tylko Dyrektorem na papierze... Za sznurki on ju? tam nie poci?ga, a ?e "stary beton" to da si? nim ?adnie sterowa?... Przykre to bo nie jest to z?y cz?owiek...

Je?eli chcecie co? od MZGLiA to tylko i wy??cznie na papierze, a najlepiej z kopi? do Prezydenta Miasta, inaczej b?dziecie si? buja? ze spraw? miesi?cami....
_________________
>>>Krewetki to nasza pasja<<<
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 53

PostWysłany: Wto Mar 07, 2017 3:09 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Dyrektor MZGLiA, chyba od?wie?y? sobie znajomo?? ustawy o w?asno?ci lokali i istotnego art.29 ust.3. Poszed?em dzisiaj do MZGLiA i w ci?gu 5 minut u Pani która zajmuje si? nasz? wspólnot? skopiowa?em 6 faktur za ostatnie pó? roku. Ca?o?? wygl?da?a jak zawsze; Pani si?gn??a po segregator, wyci?gn??a faktury, ja zrobi?em 6 zdj?? po?egna?em si? i wyszed?em.

Ciekaw jestem czy szanownemu panu Dyrektorowi dalej si? b?dzie zapomina?o kto tu jest dla kogo i czy komu? innemu dalej b?dzie wykrzykiwa? przez telefon, ?e "zabrania!" jak to pi?knie uj?to, ale to wcze?niej i nie przez telefon, "w?szenia".
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 53

PostWysłany: Wto Mar 21, 2017 12:23 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Nasza wspólnota mieszkaniowa administrowana przez MZGLiA posiada konto bankowe, które w banku reprezentowane jest przez Dyrektora MZGLiA oraz G?ówn? Ksi?gow? MZGLiA (tak wynika z dokumentów naszej wspólnoty), konto jednak nale?y do wspólnoty mieszkaniowej. Nikt z nas w?a?cicieli nie wie tak naprawd? do ko?ca co si? dzieje na rachunku bankowym naszej wspólnoty mieszkaniowej, poniewa? nikt z nas nie ma dost?pu do konta bankowego.

Od roku ca?kowicie otwarcie szanownemu panu Dyrektorowi MZGLiA w pismach daje do zrozumienia i? zamierzam ten stan zmieni?. Sytuacja i? nikt z nas z w?a?cicieli nie ma dost?pu (aktywnego lub te? pasywnego) do konta jest po prostu nienormalna. Wiem i? MZGLiA administruje wspólnotami gdzie wogóle nie ma dost?pu do konta bankowego wspólnoty i jako? daje rad?.

Latem zesz?ego roku s?siadom z Zarz?du W?a?cicielskiego opowiedzia?em jak wygl?da dost?p do konta bankowego wspólnoty, to ?e normaln? praktyk? jest dost?p pasywny oraz dost?p aktywny oraz czym jest wielopodpis.

Dost?p pasywny zazwyczaj s?u?y do kontroli tego kto ma dost?p aktywny do konta bankowego, normalna sprawa. W bankach jest to produkt cz?sto skierowany w?a?nie do wspólnot mieszkaniowych. S?siedzi mogli nie zrozumie? o co mi chodzi ale przecie? zawsze mamy administratora, który doradzi, podpowie tak aby w?a?ciciele mieli jak najlepiej, prawda? Hmm... s?siadom doradzono w ten sposób i? dowiedzia?em si? od Zarz?du i? dost?p do konta bankowego nawet w trybie pasywnym jest niebezpieczny, trzeba chodzi? do administratora a tak w ogóle jest to drogi drogie. W skrócie zarz?d zdecydowa? i? jest to s?aba opcja. Oczywi?cie latem zesz?ego roku szanowny pan Dyrektor lub te? który? z pracowników MZGLiA informacje te przekazywali ustnie, ?adnych dokumentów, o co bardzo nalega?em.

W dniu wczorajszym po kilku miesi?cach "walki" otrzyma?em odpowied? pisemn? na temat tego jak wed?ug szanownego pana Dyrektora ma wygl?da? realizacja dost?pu do konta bankowego wspólnoty mieszkaniowej.

Z góry zaznacz? i? konto bankowe mamy w Getin Banku, w banku który ma naprawd? bardzo dobr? ofert? je?eli chodzi o obs?ug? wspólnot mieszkaniowych i jest bardzo dobrze przygotowany do takiej obs?ugi. Moim zdaniem klasa sama w sobie, pe?na profeska. Wiem poniewa? znajomi b?d?cy w zarz?dzie pokazywali mi i bardzo sobie chwal?.

Wersja szanownego pana Dyrektora:
Dost?p aktywny:
- dost?p ma szanowny pan Dyrektor
- je?eli osoba z Zarz?du W?a?cicielskiego chcia?aby potwierdza? p?atno?ci (przez wielopodpis realizowany dost?pem aktywnym) to w siedzibie administratora i na czas tak aby nie zagra?a? terminowo?ci realizacji zobowi?za?!

Dost?p pasywny:
- Logowanie za pomoc? karty mikroprocesorowej oraz czytnika - koszt 240 z?.
- Logowanie tylko z jednej lokalizacji, oczywi?cie jedyna s?uszna to MZGLiA, bo gdzie indziej niebezpiecznie (to samo mówi?a mi w?a?nie s?siadka z Zarz?du W?a?cicielskiego latem zesz?ego roku).

Szanowny pan Dyrektor jakim? dziwnym trafem nic nie wspomnia? o tym i? do Getin Banku oprócz karty mikroprocesorowej mo?na zalogowa? si? na stronie internetowej za pomoc? tokena mobilnego czyli zwyk?y telefon plus SMS. Oczywi?cie rozwi?zanie to jest darmowe, bezpieczne i przy autoryzacji przelewów nie trzeba by? w siedzibie MZGLiA i nie trzeba si? logowa? z jednego komputera (najlepiej takiego który znajduje si? w MZGLiA). Mamy 21 wiek, dost?p zdalny do konta bankowego przez www to standard. W mBanku korzystam z tego o co najmniej 12 lat.

Zweryfikowanie tego zaje?o mi jakie? 5 minut. Zadzwoni?em do Getin Banku gdzie przes?ali mi formularz, w którym mo?na szybko, sprawnie i przyjemnie zdefiniowa? dost?py aktywne i pasywne dla ró?nych u?ytkowników konta bankowego poprzez token mobilny (czyli komórka + SMS), oczywi?cie robi to zarz?d w?a?cicielski. Jest te? tam bardzo wygodny tzw. wielopodpis. 2 lub 3 osoby musz? si? podpisa? aby wyszed? przelew. Czyli MZGLiA jako administrator przygotowuje przelew a osoba (lub dwie) z zarz?du w?a?cicielskiego wysy?aj? taki przelew. Pe?na kontrola nad administratorem. W dodatku kompletnie nic nie trzeba zmienia? w organizacji pracy w MZGLiA.

Ca?y czas si? zastanawiam dlaczego szanowny pan Dyrektor nie poinformowa? mnie/nas o tej darmowej, bardzo wygodnej dla Zarz?du W?a?cicielskiego opcji, dzi?ki której mo?na ?atwo i przyjemnie (logownie poprzez stron? WWW) w trybie dost?pu pasywnego kontrolowa? poczynania szanownego pana Dyrektora?

Czytelniku, jakby? by? w zarz?dzie i zobaczy?by? powy?szy opis odno?nie dost?pów do konta bankowego wspólnoty mieszkaniowej, przedstawiony przez szanownego pana Dyrektora chcia?by? mie? aktywny lub te? pasywny dost?p do konta, chcia?by? kontrolowa? dzia?ania pracowników MZGLiA? Pewnie nie, za 240 z?ote i za ka?dym razem biega? do biura MZGliA ja bym nie chcia?, nikt by nie chcia?.

Fragment pisma który umie?ci?em w linku, w ca?o?ci porusza w tym samym stylu inne sprawy i zosta?o adresowane do mnie oraz innych zupe?nie niczego nie?wiadomych wspó?w?a?cicieli w naszej wspólnocie.

Takie w?a?nie standardy panuj? MZGLiA. Tak w?a?nie wygl?da nale?yte informowanie w?a?cicieli, tak w?a?nie dba si? o interes w?a?cicieli we wspólocie któr? wspó?tworz?. I to wszystko op?acane jest z moich pieni?dzy (i pieni?dzy reszty w?a?cicieli).

Bardzo wa?ne. Je?eli kto? by mia? w?tpliwo?ci, ca?a moja krytyka zwi?zana jest z dzia?aniami szanownego pana Dyrektora, moi s?siedzi, z zarz?du w?a?cicielskiego przez wiele lat, odno?nie kilku spraw, byli dok?adnie tak samo nie?wiadomi jak ja.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 53

PostWysłany: Sob Cze 17, 2017 11:37 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Troch? historii:
1. W 1991 roku na mocy uchwa?y nr XII/135/91 Rady Miejskiej w Knurowie utworzono jednostk? MZGLiA.
2. Tego samego roku prawdopodobnie w uchwale nr XIV/159/91 okre?lono statut MZGLiA - nie czyta?em tej uchwa?y wi?c mog? si? w tym punkcie myli?. Ta uchwa?a z perspektywy czasu nie jest ju? tak istotna.
3. W 1997 roku uchwa?? XLIV/268/97 Rada Miasta Knurów zmieni?a statut MZGLiA. W statucie tym, w dziale zakres dzia?ania zespo?u, w paragrafie 6 punkcie 10 okre?lano i? jednym z zada? zespo?u stanowi?cego MZGLiA b?dzie, cytuj?:
Cytat:
§6 Do zada? Zespo?u w szczególno?ci nale?y:
...
10. Prowadzenie spraw wspólnot mieszkaniowych zgodnie z ustaw? o w?asno?ci lokali [UoWL], w szczególno?ci:
- rozliczanie przychodów i kosztów na poszczególnych wspólnotach,
- sporz?dzanie kalkulacji kosztów dla ustalania wysoko?ci zaliczek na wydatki zwi?zane z utrzymaniem budynków stanowi?cych wspó?w?asno??.


W punkcie tym jasno okre?lono i? MZGLiA prowadzi sprawy wspólnot mieszkaniowych. Czy MZGLiA jako zespó? robi? to za darmo? Nie, wspólnoty te by?y i wci?? s? prowadzone na zlecenie na zasadach komercyjnych. Zak?ady bud?etowe nie maj? osobowo?ci prawnej i tak naprawd? w takich przypadkach wspólnotami zarz?dza gmina danego miasta. W Knurowie wspólnotami zarz?dza Gmina Knurów po?rednio w?a?nie przez MZGLiA.

Wed?ug przekazanych dokumentów, planowane na pocz?tku danego roku dochody gminy Knurów z tytu?u, cytuj? ze statutu MZGLiA: "prowadzenia spraw wspólnot mieszkaniowych zgodnie z UoWL" (§0830.7 lub §0830.8 ) w latach 2005 - 2016 wynosi?y ~1,5 mln z? rocznie, ponad ~15 mln z? w ca?ym tym okresie. Dla zainteresowanych mog? przes?a? szczegó?y.

4 . W 2011 roku. zmieniono statut MZGLiA - uchwa?? nr XI/164/11 (wersja html lub te? wersja pdf - strona 32) Rady Miasta Knurów - ze statusu znika zapis odno?nie wspólnot mieszkaniowych. W rozdziale 2, w paragrafie 5.1 oraz 5.2 jest tylko mowa o tym i? MZGLiA prowadzi gospodark? mieszkaniow?, gospodaruje lokalami u?ytkowymi i wykonuje zadania z zakresu gospodarki nieruchomo?ciami powierzonymi MZGLiA. Jakie? to nieruchomo?ci? Wyja?nia to paragraf 6 punkt 10.

Cytat:
§6 Do zada? MZGLiA w szczególno?ci nale?y:
...
10. Gospodarowanie nieruchomo?ciami w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszka?ców przez administrowanie i zarz?dzanie, w tym parkingami miejskimi, domem przedpogrzebowym, miejscami noclegowymi.


W statucie nie ma ani s?owa na temat tego ?e MZGLiA zarz?dza czy te? administruje nieruchomo?ciami wspólnot mieszkaniowych. Dlaczego w jak?e wa?nym pod wzgl?dem prawnym dokumencie jakim jest statut MZGLiA, nie ma ju? nic o wspólnotach mieszkaniowych? Nie wiadomo.

Wiadomo natomiast i? 18.05.2011 roku w ?odzi S?d Najwy?szy stwierdzi? i? gminne zak?ady bud?etowe nie mog? zarz?dza? wspólnotami mieszkaniowymi. Cztery miesi?ce pó?niej ze statutu MZGLiA wykre?lono zapis o wspólnotach mieszkaniowych. Zbieg okoliczno?ci? By? mo?e.

Takie wyroki zapada?y te? du?o wcze?niej w innych miastach, z ?odzi? by?o tak i? ta sprawa by?a po prostu bardzo g?o?na. Rok pó?niej miasto ?ód? zrezygnowa?o z zarz?dzania wspólnotami mieszkaniowymi. Po 2011 roku równie? s?dy administracyjnie stwierdza?y, i? zak?ady bud?etowe nie mog? zarz?dza? wspólnotami. W innych miastach przed 2011, zdarza?o si? i? nie by?y potrzebne ?adne wyroki. Wystarczy?o i? Wojewodowie w poszczególnych województwach kontaktowali si? z w?odarzami poszczególnych gmin i spraw? da?o si? za?atwi? lokalnie. Gminy takie odst?powa?y od dzia?a? niezgodnych z przepisami, niezgodnych z prawem i wspólnoty mieszkaniowe przejmowa?y prywatne firmy które dzia?a?y na zasadach rynkowych.

Wracaj?c do naszego miasta. U nas, MZGLiA b?d?c samorz?dowym zak?adem bud?etowym wci?? zarz?dza wspólnotami mieszkaniowymi. Mo?na o tym przeczyta? na g?ównej stronie MZGLiA. To ?e MZGLiA jest zarz?dc? czy te? zarz?dzaj?cym mo?emy si? dowiedzie? równie? z tabliczek adresowych jakie znajduj? si? na budynkach danej wspólnoty mieszkaniowej.

W?odarze naszego miasta jak równie? szeregowi urz?dnicy o tym i? zarz?dzanie czy te? administrowanie wspólnotami mo?e by? wbrew przepisom wiedz? ju? od co najmniej 2002 roku, radni z tamtej kadencji informowali o tym problemie urz?dników naszego miasta. Dlaczego mimo tego MZGLiA wci?? jako zak?ad bud?etowy zarz?dza wspólnotami? Nie wiem.

Jako ?e Pa?stwo Polskie, zgodnie z artyku?em 2 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, to pa?stwo prawa, postanowi?em zapyta? w?adze naszego miasta o podstaw? prawn? na podstawie której MZGLiA jako zak?ad bud?etowy na zasadach komercyjnych zarz?dza wspólnotami mieszkaniowymi w naszym mie?cie.

Wojewodowie w przypadkach gdy w statucie okre?lano, i? zak?ad bud?etowy zarz?dza? wspólnotami mieszkaniowymi, przy zaskar?aniu takich uchwa?, które ustala?y statuty jednostek gminnych og?aszali, i? by?o to ra??ce naruszenie prawa. W zale?no?ci od tego czy gmina przyjmowa?a takie zaskar?enie czy te? nie, sprawa ko?czy?a si? w s?dzie administracyjnym lub te? lokalny samorz?d przyznawa?, ?e co? posz?o nie tak i zmienia?a wedle tego co tam Wojewoda zaskar?a?. Istniej? równie? wyroki s?dowe gdzie wprost stwierdza si? i? dzia?ania zwi?zane z zarz?dzaniem WM przez zak?ady bud?etowe by?y nielegalne. Nie mówi?c ju? o kontrolach NIKu, który jednoznacznie raportowa?, ze takie zarz?dzanie jest niezgodne z obowi?zuj?cymi przepisami.

Odchodz?c na chwil? od Knurowa. W przesz?o?ci, zmiany zwi?zane z zak?adami bud?etowymi w obr?bie danej gminy zapocz?tkowane przez lokalny samorz?d, rozstrzygni?cia nadzorcze wojewodów czy te? wyroki dotycz?ce opisywanego zagadnienia mia?y miejsce w wielu miastach w Polsce. W du?ej mierze procesy zmian zaczyna?y si? oddolnie w?ród mieszka?ców, g?ównie z powodu niemo?ebnie rozro?ni?tej arogancji, ignorancji, braku wiedzy, braku rzetelno?ci (tak, wszystkie te cechy na raz!) u urz?dników samorz?dowych pracuj?cych w takich jednostkach. Mieszka?cy, w?a?ciciele we wspólnotach mieszkaniowych, nie mogli ju? patrze? na oczywist? niegospodarno?? oraz degrengolad? uskutecznian?, przez wydawa?oby si? bezkarnych, urz?dników samorz?dowych. W przesz?o?ci w danych gminach charakterystyczne bywa?o to, ?e poszczególnych urz?dników dopada?y swoiste problemy z pami?ci? - nic nie pami?tali i nic nie wiedzieli co by?o zwi?zane z dokumentacj? czy te? fakturami danych wspólnot mieszkaniowych.

Powracaj?c do Knurowa. Mam nadzieje i? w najbli?szym czasie na temat zarz?dzania przez MZGLiA wspólnotami mieszkaniowymi wypowiedz? si? Radni i/lub Prezydent naszego miasta i sprawa si? wyja?ni.

Najbli?sza sesja rady miasta odb?dzie si? 21 czerwca 2017. Rozmawia?em z Przewodnicz?cym Rady Miasta, nie jest do ko?ca pewne czy Rada Miasta pochyli si? nad moim pytaniem skierowanym do Prezydenta naszego miasta podczas najbli?szej sesji.

Czytaj?c oraz s?uchaj?c ró?nych historii ludzi oraz wydarze? zwi?zanych ze wspólnotami z ca?ej Polski na przestrzeni ostatnich lat i analizuj?c jak to si? wszystko wcze?niej czy pó?niej ko?czy?o dla tych wszystkich którzy byli zamieszani w "zarz?dzanie" wspólnotami mieszkaniowymi, pod palce znajduj?ce si? na klawiaturze ci?nie si? jako puenta jeden starotestamentowy cytat:

Przed pora?k? – wynios?o??, duch pyszny poprzedza upadek - Ksi?ga przys?ów 16,18.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
radnyDołączył: 20 Paź 2014
Posty: 97

PostWysłany: Nie Cze 18, 2017 11:24 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

pan Dyrektor, to jak dinozaur...na jego nieszcz??cie ich ju? nie ma! A on jest nadal! To jednak wina w jakim? sensie samych lokatorów wspólnot mieszkaniowych, bo ju? dawno powinni zleci? zarz?dzanie swoim budynkiem firmie/osobie, która zarz?dza?aby w lepszy sposób i co najwa?niejsze: TANIEJ !!! Nie mo?e by? tak, ?e to Wspólnota jest dla Pana Dyrektora, a to Pan Dyrektor dla Wspólnoty!
Do póki to si? nie zmieni to p. Kobylec b?dzie w arogancki sposób traktowa? swoich chlebodawców, bo jak nie nazwa? dojn? krow? w postaci Wspólnot?!

Kolejn? spraw? s? remonty wykonywane na rzecz Wspólnot poprzez firmy polecane przez wspomnianego, ale to ju? inna histori?, na inn? okazj?.

Prezio taki stan zarz?dzania toleruje od samego pocz?tku swojej bytno?ci na sto?ku Prezia...
_________________
Lubi? ludzi:-)
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
niuniekDołączył: 22 Mar 2007
Posty: 95

PostWysłany: Sob Cze 24, 2017 9:37 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

radny napisał:
Kolejn? spraw? s? remonty wykonywane na rzecz Wspólnot poprzez firmy polecane przez wspomnianego, ale to ju? inna histori?, na inn? okazj?.


Bzdury wa?? pleciesz. Od 12 lat jestem w zarz?dzie wspólnoty i jeszcze nigdy ani Kobylec ani ?aden z jego pracowników mi nic nie poleca?. Sami wybieramy co chcemy robi? i kto ma to robi?. Podej?ewam ?e siejesz popelin? nie b?d?c nawet cz?onkiem wspólnoty.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 53

PostWysłany: Nie Cze 25, 2017 9:29 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

niuniek napisał:

Bzdury wa?? pleciesz. Od 12 lat jestem w zarz?dzie wspólnoty i jeszcze nigdy ani Kobylec ani ?aden z jego pracowników mi nic nie poleca?. Sami wybieramy co chcemy robi? i kto ma to robi?. Podejrzewam ?e siejesz popelin? nie b?d?c nawet cz?onkiem wspólnoty.


?wietnie, ?e tak jest. Oznacza to, ?e jako cz?onek zarz?du jeste? ?wiadomych praw jakie ci przys?uguj? i korzystasz z nich w pe?ni. Móg?by? opisa? jak u was wygl?da proces wybierania tego co chcecie robi? i kto wam to b?dzie robi??

Mam jeszcze do Ciebie kilka pyta?:
1. Kto u was jest dysponentem konta bankowego wspólnoty mieszkaniowej w banku, kto? z zarz?du w?a?cicielskiego czy te? mo?e szanowny pan Dyrektor i/lub pani G?ówna Ksi?gowa MZGLiA?
2. Co by? zrobi? je?eli ktokolwiek z wspó?w?a?cicieli we wspólnocie zawnioskowa? o wyci?g z konta bankowego na którym wyszczególnione by by?y wszystkie obci??enia rachunku bankowego waszej wspólnoty mieszkaniowej? Mia?by? co? przeciwko temu aby ten w?a?ciciel dowiedzia? si? za co i komu przelewane s? wasze wspólnotowe pieni?dze? Od razu napisz? ?e oczywi?cie ja nie mia?bym nic przeciwko temu to w ko?cu równie? pieni?dze tego w?a?ciciela. Nie mia?bym ?adnych tajemnic. Jestem ciekaw twojego zdania na ten temat.
3. Czy macie we wspólnocie osobne konto bankowe na fundusz remontowy - co we wspólnotach jest standardem.
4. Czy w sprawozdaniu rocznym dostajecie informacje na temat stanu ?rodków pieni??nych funduszu remontowego - zaznaczam i? dane te mog? si? ró?nic od stanu funduszu remontowego.
5. Co by? zrobi? jakby firma która ?wiadczy wam us?ugi zwi?zane z zarz?dzaniem/administrowaniem waszej nieruchomo?ci przez kilka miesi?cy liczy?a stan ?rodków pieni??nych funduszu remontowego?

Tych pyta? mam du?o wi?cej. Ciesz? si?, ?e da?e? zna?, licz? na merytoryczn? dyskusj? na temat tego jak w praktyce i zgodnie ze sztuk? powinna wygl?da? wspó?praca na linii zarz?dca/administrator a zarz?d w?a?cicielski powo?any zgodnie z art. 20 UoWL. Wydaje mi si?, ?e du?o osób mog?oby si? czego? dowiedzie? na temat tego jak wygl?da ?wiadoma, cz?sto niedoceniana, praca cz?onka zarz?du we wspólnocie mieszkaniowej.

Mam jeszcze jedn? pro?b?. Ca?a moja krytyka w tym w?tku dotyczy dzia?a? jednostki samorz?dowej naszego miasta, pracuj? tam konkretne osoby z imienia i nazwiska jednak?e ja krytykuje ich dzia?ania z racji tego i? pe?ni? publiczne funkcje, personalia nie maj? tutaj a? takiego znaczenia. Znaczenie ma to jakie funkcje pe?ni? w ?yciu publicznym i standardy jakie ich obowi?zuj? w zwi?zku z tym jakie funkcje pe?ni?. I nie ma znaczenia czy ta osoba to Tomasz, Radek czy Krzysztof Iksi?ski.

Dla mnie jest bez znaczenia kto z imienia i nazwiska b?dzie mnie oraz innych cz?sto nie?wiadomych sowich praw w?a?cicieli informowa? o tym, ?e w ramach kontroli konta bankowego, MZGLiA to najlepsze miejsce do zalogowania si? do banku i ?e kosztowa? to ma kilkaset z?otych w sytuacji jak mo?na zalogowa? si? w domu i za darmo. Wa?ne jest to, ?e rewelacje takie pisze urz?dnik samorz?dowy - przedstawiciel Pa?stwa Polskiego, od którego nale?y wymaga? wi?cej z racji chocia?by tego i? za sob? ma sztab co najmniej 40 ludzi, którzy op?acani s? zarówno z pieni?dzy publicznych (czyli od nas wszystkich) jak i prywatnych (tych od wspólnot). St?d te? jak tylko mog? pisz? o stanowiskach bez personaliów.

Mo?e b?dziemy dyskutowa? bez personaliów. Co wy na to?
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
niuniekDołączył: 22 Mar 2007
Posty: 95

PostWysłany: Pon Lip 10, 2017 10:01 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Cytat:

Móg?by? opisa? jak u was wygl?da proces wybierania tego co chcecie robi? i kto wam to b?dzie robi??


Pod koniec roku zarz?d podaje propozycje, inspektor szacuje i przygotowuje propozycje planu na zebranie. Którego? roku wywiesili?my nawet informacje dla mieszka?ców, aby podali nam swoje propozycje. Ale odzewu zero wi?c jako zarz?d wzieli?my sprawy w swoje r?ce

Cytat:

1. Kto u was jest dysponentem konta bankowego wspólnoty mieszkaniowej w banku, kto? z zarz?du w?a?cicielskiego czy te? mo?e szanowny pan Dyrektor i/lub pani G?ówna Ksi?gowa MZGLiA?


Dyrektor, bo ?aden z cz?onków zarz?du nie ma potrzeby przed?u?ania sobie pewne cz??ci cia?a i obnoszeniem si? dost?pem do rachunku wspólnoty, po choler? nam to. Oczywi?cie byli kozacy którzy lat temu kilka domagali si? dost?pu do konta. Na pytanie po co ci to nie umieli ju? odpowiedzie?. My?l? ?e by?a to jedynie ch?? pokazania jaki to on wa?ny w?a?ciciel jest, bo by przyj?? na zebranie to ju? nie mia? ch?ci ani si?y.

Cytat:

2. Co by? zrobi? je?eli ktokolwiek z wspó?w?a?cicieli we wspólnocie zawnioskowa? o wyci?g z konta bankowego na którym wyszczególnione by by?y wszystkie obci??enia rachunku bankowego waszej wspólnoty mieszkaniowej? Mia?by? co? przeciwko temu aby ten w?a?ciciel dowiedzia? si? za co i komu przelewane s? wasze wspólnotowe pieni?dze? Od razu napisz? ?e oczywi?cie ja nie mia?bym nic przeciwko temu to w ko?cu równie? pieni?dze tego w?a?ciciela. Nie mia?bym ?adnych tajemnic. Jestem ciekaw twojego zdania na ten temat.


Oczywi?cie, ?e poleci?bym udost?pnienie, to? to ?adna tajemnica, z reszt? by?a kiedy? taka sytuacja i oby?o si? bez problemów.

Cytat:
3. Czy macie we wspólnocie osobne konto bankowe na fundusz remontowy - co we wspólnotach jest standardem.


Nie bo nie ma takiej potrzeby. Czasami gdy jest nadwy?ka ksi?gowo?? zak?ada nam oprocentowane lokaty. Po kiego grzyba utrzymywa? wi?cej kont bankowych.

Cytat:
4. Czy w sprawozdaniu rocznym dostajecie informacje na temat stanu ?rodków pieni??nych funduszu remontowego - zaznaczam i? dane te mog? si? ró?nic od stanu funduszu remontowego.


Jest informacja o wp?ywach z zaliczek i poniesionych wydatkach, jak dla mnie wystarczaj?co jasna i transparentna. Oczywi?cie, ?e mo?e si? ró?ni? od stanu konta. Wystarczy, ?e który? z w?a?cicieli zalega. Wtedy jako zarz?d udzielamy pe?nomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania wspólnoty w s?dzie.


Cytat:
5. Co by? zrobi? jakby firma która ?wiadczy wam us?ugi zwi?zane z zarz?dzaniem/administrowaniem waszej nieruchomo?ci przez kilka miesi?cy liczy?a stan ?rodków pieni??nych funduszu remontowego?


Nigdy si? nad tym nie zastanowia?em, nie by?o potrzeby, jak dotychczas nic nie trwa?o w MZGLiA kilka miesi?cy.

Cytat:
Wydaje mi si?, ?e du?o osób mog?oby si? czego? dowiedzie? na temat tego jak wygl?da ?wiadoma, cz?sto niedoceniana, praca cz?onka zarz?du we wspólnocie mieszkaniowej.


Na pocz?tku masakra. Cokolwiek by? nie zrobi? czy pojecha? na wczasy czy kupi? samochód to zawsze by?o szeptanie ?e to pewnie za podskuba?e? wspólnocie. Historie o odpalaniu kasy zarz?dowi od firm wykonuj?cych roboty by?y na porz?dku dziennym. Pewnego dnia ca?y zarz?d zrezygnowa? i przez dwa, prawie trzy lata wspólnota wegetowa?a. To wystarczy?o ?eby przyszli i sami nas prosili ?eby wróci?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 53

PostWysłany: Nie Lip 16, 2017 5:06 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Niuniek, chwilowo odpisz? tylko na poni?sze. Znajd? chwil? to odpisz? bardziej obszernie.
Cytat:

Dyrektor, bo ?aden z cz?onków zarz?du nie ma potrzeby przed?u?ania sobie pewne cz??ci cia?a i obnoszeniem si? dost?pem do rachunku wspólnoty, po choler? nam to. Oczywi?cie byli kozacy którzy lat temu kilka domagali si? dost?pu do konta. Na pytanie po co ci to nie umieli ju? odpowiedzie?. My?l? ?e by?a to jedynie ch?? pokazania jaki to on wa?ny w?a?ciciel jest, bo by przyj?? na zebranie to ju? nie mia? ch?ci ani si?y.


Jeste? pewien, ?e tylko Dyrektor? Wiesz ja przez d?ugi czas te? my?la?em, ?e skoro urz?dnik, skoro ma kompetencje to po choler? sprawdza? co si? dzieje na koncie bankowym. Co do kompetencji to przekona?em si? ju? na ró?ne sposoby jak to wygl?da w MZGLiA. Wspó?w?a?ciciel, który chce skontrolowa? finanse wspólnoty nie musi w ?aden sposób si? t?umaczy? dlaczego chce to zrobi?.

Wi?cej na temat znajdziesz tutaj: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=39720 sam artyku? jest bardzo pomocny. Przeczytaj sobie równie? komentarze. jest tam taki fragment:
Cytat:
We wspólnocie mieszkaniowej wyst?puj? nast?puj?ce fundusze:
- fundusz eksploatacyjny (utrzymanie czysto?ci na bloku, drobne remonty, zap?ata za administrowanie dla MZBM-u, przegl?dy instalacji wentylacyjnej, podatki itp.)
- fundusz remontowy – jest to tzw. fundusz celowy z którego ?rodki przeznaczane s? tylko i wy??cznie na remonty we wspólnocie
- op?ata za c.o. (naliczana rycza?tem do rozliczenia po zako?czeniu sezonu grzewczego)
- op?ata za wod?( rozliczana rycza?tem do rozliczenia po odczytach wodomierzy)
- op?ata za ?mieci (konkretna kwota ustalona przez gmin?).
To s? sk?adniki czynszu który op?aca cz?onek wspólnoty co miesi?c.
Fundusz eksploatacyjny jest rozliczany na koniec okresu rozliczeniowego czyli na koniec roku kalendarzowego. Nadwy?ka na tym funduszu najcz??ciej, uchwa?? w?a?cicieli podejmowan? na rocznym zebraniu sprawozdawczym, jest przenoszona na fundusz remontowy. Wynika to z tego, ?e potrzeby remontowe s? do?? du?e na bloku i ka?da z?otówka zasilaj?ca ten fundusz si? liczy.
Fundusz remontowy jak ju? pisa?am wcze?niej i jak jego sama nazwa wskazuje, jest utworzony tylko i wy??cznie do realizacji potrzeb remontowych wspólnoty. Nie wolno przekazywa? ?rodków z tego funduszu na inne cele.
Op?aty za wod?, c.o. i ?mieci wp?acacie co miesi?c na ten w?a?nie okre?lony cel.

Nadwy?ka w tych op?atach jest zwracana w?a?cicielowi, natomiast je?eli z rozliczenia wynika niedobór to w?a?ciciel dop?aca.
Op?aty te s? ustalane na podstawie poprzednich okresów rozliczeniowych i powinny wychodzi? na zero lub te? wychodz? nadwy?ki (na c.o. bo np. by?a ciep?a zima i mniej ciep?a zosta?o zu?yte) lub te? niedobór do dop?aty (bo np. by?a bardzo ostra zima i wi?cej ciep?a „posz?o” na blok).
Je?eli w twojej wspólnocie MZBM rozliczy?o te op?aty z funduszu remontowego to jest to niedopuszczalne i bardzo niepokoj?ce.
Ka?dy ruch pobrania pieni?dzy z jednego funduszu do drugiego powinien by? poprzedzony uchwa?? w?a?cicieli wspólnoty (np. przekazanie nadwy?ki z funduszu eksploatacyjnego na remontowy).
Nie wolno tego robi? bez zgody w?a?cicieli, nawet zarz?d sam nie ma prawa podj?? takiej decyzji.
Natomiast pierwsze s?ysz? o op?atach za c.o. i wod? p?aconych z funduszu remontowego.
Wynika to pewnie z tego, ?e spora grupa osób (a mo?e i Gmina – je?eli s? u was mieszkania gminne) nie p?aci czynszów.
Zaczyna brakowa? na op?aty i MZBM realizuje te op?aty z tych pieni?dzy, które ma (np. z funduszu remontowego) od tych co p?ac?.
Jest to ?amanie prawa wspólnotowego, poniewa? co rok (na zebraniu sprawozdawczym) podejmujecie uchwa?y na co zbieracie pieni?dze na funduszu remontowym (na jakie konkretne cele remontowe).
Mo?e to wynika? z wysokiego d?ugu jaki ma Gmina wobec waszej wspólnoty (s?ysza?e?, ?e Gmina ma coraz wi?ksze d?ugi wobec wspólnot).
Ale jest to bardzo niepokoj?cy sygna? we wspólnocie i nie powinni?cie tego tak zostawia? licz?c, ?e jako? to b?dzie.
Wyst?p z wnioskiem (na pi?mie) o wykaz rozrachunków z w?a?cicielami a zorientujesz si? czy tak w?a?nie jest.
Zapytaj Zarz?d wspólnoty (najlepiej na pi?mie) dlaczego taka sytuacja (przez ciebie opisana) mia?a miejsce i dlaczego Zarz?d na to pozwoli??


To co pogrubi?em zwi?zane jest z tym, ?e to samo dzia?o si? w mojej wspólnocie administrowanej przez MZGLiA, to znaczy, przez kilka lat, bez mojej wiedzy i zgody przeznaczano ?rodki finansowe na inne cele ni? remonty z funduszu remontowego. Jakie cele? Jak d?ugo si? to dzia?o? Tego si? w?a?nie próbuj? dowiedzie?. Mieli?my d?u?nika w naszej wspólnocie, sp?aca ju? swoje zobowi?zania, sprawa zamkni?ta dwa lata temu. U nas nie chodzi o d?u?nika. O co chodzi? Nie wiem, a chc? wiedzie? i co wa?ne mam prawo wiedzie?.

I to nie tak ?e brakowa?o/brakuje 100 z? czy 200 z? - kilkadziesi?t tysi?cy z?otych, dziesi?tki procent ca?ego funduszu remontowego. W tym roku na zebraniu próbowa?em u?wiadomi? reszt? w?a?cicieli, ?e dziej? si? u nas takie rzeczy. To co si? dzia?o pod czas zebrania w czasie jak urz?dników MZGLiA pyta?em o stan ?rodków pieni??nych funduszu remontowego naszej wspólnoty mieszkaniowej ci??ko opisa? w kilku zdaniach. Policzyli mi SSPFR od 2002 - 2015 natomiast za rok 2016 ju? nie potrafi? policzy? - podobno wszystko jest w bilansie. Otó?, zdecydowanie nie wszystko jest w bilansie. W tym ca?a rzecz. B?d?c zaniepokojonym tym faktem chcia?bym uzyska? wyci?g z konta bankowego naszego wspólnotowego konta - chodzi o operacje obci??aj?ce nasze konto. O wyci?g staram si? ju? od ponad roku, prosta czynno?? - przes?anie wyci?gu przez ePUAP2. Wyci?gu brak, wci?? nie wiem jak wydawane s? nasze pieni?dze.

I to nie jest tak, ?e ja si? tutaj ?al? na forum. O moich perypetiach w MZGLiA na bie??co informowany jest Urz?d Miasta, ostatnio równie? Rada Miasta oraz Prezydent. Szanowny pan Dyrektor jak nie udost?pni? mi tych danych tak nie udost?pni?. Ca?y czas si? dziwi? dlaczego si? tak dzieje . Dodam, ?e Zarz?d W?a?cicielski naszej wspólnoty nigdy nie mia? problemu z tym, ?e chc? wiedzie? jak wydawane s? nasze wspólnotowe pieni?dze. Najlepszym ?ród?em takich informacji jest w?a?nie konto bankowe wspólnoty i wyci?g z konta bankowego.

Czy to jak wydawane s? pieni?dze ze wspólnoty mieszkaniowej, któr? wspó?tworz? to jaka? tajemnica? Nie mog? si? nadziwi?.

Bardziej obszernie odpowiem Ci jak tylko znajd? wi?cej czasu.

Polecam poczyta? komentarze z przywo?anego linku.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
IroDołączył: 21 Sie 2006
Posty: 129
Skąd: Knurów

PostWysłany: Wto Lip 18, 2017 8:11 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

je?li faktycznie sa nieprawid?owo?ci finansowe to najlepiej z?ozy? zawadomienie do prokuratury z informacj?, ze zarówno Rada Miejska jak I Prezydent nie reagowali na prosby o wsparcie w tym temacie.

Iro
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 53

PostWysłany: Pon Lip 31, 2017 8:23 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Rada Miasta o moich perypetiach w sumie niewiele wie. Tyle tylko, i? informowa?em Rad? o tym, ?e szanowny pan Dyrektor utrudnia mi dost?p do dokumentacji naszej wspólnoty mieszkaniowej.

Urz?d Miasta ma wiedz? na temat tego co si? wyrabia w MZGLiA od d?u?szego czasu.
Skarga w?a?ciciela jednej ze wspólnot z 2009 roku równie? jest tre?ciwa i konkretna. Cz??? z tamtych zarzutów dotyczy równie? naszej wspólnoty i w sumie cz??? tekstów móg?bym spokojnie skopiowa? (zamieniaj?c warto?ci liczbowe).

Urz?dnicy miasta znaj? równie? to zagadnienie: http://www.bip.um.opole.pl/?id=40880 - porz?dnie wykonana kontrola gminnego administratora (w MZGLiA równie? czytali). W Opolu jako? nie ma oprów do kontrolowania jednostek, które te? zajmuj? si? wspólnotami. Co wa?ne: PE?NA JAWNO?? tej kontroli, wchodzisz na stron?, klikasz i czytasz. I w raporcie z tej kontroli, urz?dnik napisa?, oklepane troch? ju?:

Cytat:
Obowi?zek przechowywania dokumentacji spoczywa na zarz?dcy nieruchomo?ci, b?d? na zarz?dzie.

Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy o w?asno?ci, lokali w?a?cicielom lokali przys?uguje prawo kontroli dzia?alno?ci zarz?du wspólnoty mieszkaniowej.

Zawiera si? w nim prawo wgl?du do wszelkich dokumentów wspólnoty mieszkaniowej, w tym do podejmowanych uchwa?.


Co do prokuratury. Chcia?bym poprostu zobaczy? jeden z podstawowych dokumentów zwi?zanych z funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej jakim jest wyci?g bankowy wspólnoty mieszkaniowej - wystarcz? obci??enia konta bankowego. Wystarczy przes?a? mi ten dokument przez ePUAP2. Czy w Knurowie w pa?stwowej, samorz?dowej jednostce jak? jest MZGLiA kierowanej przez urz?dników samorz?dowych, obywatel, ba! wpó?w?a?ciciel, który chce skorzysta? z prawa ustanowionego przez Pa?stwo Polskie (UoWL art. 29 ust. 3 - obowi?zuje od 1994 roku) potrzebna jest interwencja prokuratury z powodu tego, i? w?a?ciciel chce si? dowiedzie? z materia?ów ?ród?owych, jak urz?dnicy samorz?dowi rozporz?dzaj? maj?tkiem którego ten?e obwyatel jest wspó?w?a?cicielem? Wi?cej na razie na ten temat nie b?de si? wypowiada?.

Materia?y jakie dostajemy przed zebraniem, nasz bilans i inne nie zawier? informacji na temat stanu ?rodków pienie?nych funduszu remontowego. Kilka dokumentów odno?nie finansów naszej wspólnoty zosta?y mi ju? przes?ane przez ePUAP2 (mi?dzy innymi szczegó?y odno?nie S?PFR) a wyci?g bankowy naszych wydatków to ju? jest problem? Szanowny pan Dyrektor niedok?ada do tych funduszy ani grosza jest zwyk?ym administratorem wspólnoty mieszkaniowej, który w dyspozycji ma nasze wspólnotowe pieni?dze. Jak to jest, ?e w innych wspólnotach, równie? tych w Knurowie (relacja niu?ka) to nie jest problem a w naszej wspólnocie na wyci?g bankowy czekam ponad rok i nie mo?na go przes?a? przez ePUAP2 a inne dokumenty ju? mo?na?

Tutaj przyk?adowo mo?na zobaczy? czym jest S?PFR (IV -> 3 -> b) który jak najbardziej mo?e si? ró?ni? od SFR (V -> 4) - druga tabela ostatnie 6 wierszy. W przyk?adzie tym SFR = 7003 z?, w rzeczywisto?ci by?o S?PFR = 2484 z?.

W naszej wspólnocie przez ostatnie kilka lat by?o (jest?) podobnie, tylko sumy i ró?nice s? du?o wi?ksze. Szanowny pan Dyrektor z bli?ej nieokre?lonych dla mnie powodów nie umie?ci? w tym roku w bilansie informacji na temat S?PFR pomimo tego i? wcze?niej zoobowi?za? si? pisemnie i? to zrobi.

W marcu 2017 na zebraniu naszej wspólnoty robiono wszystko ?eby o S?PFR nie rozmawia?, w?a?ciwie to tylko ja próbowa?em co? powiedzie? i si? czego? dowiedzie?. Urzednicy mówili mi, ?e wszystko jest w bilansie. Na mój zarzut, ?e szanowny pan Dyrekotr utrudnia mi dost?p do naszej wspó?w?asno?ci czyli do dokumentacji wspólnoty, szanowny pan Dyrektor stwierdzi?, ?e k?ami? i wygaduj? bzdury (szanowny pan Dyrektor nawet nalega? ?eby to stwierdzenie znalaz?o si? to w protokole zebrania). Jako? o S?PFR ju? nie chciano rozmawia? i nikt nie nalega? ?eby umie?ci? to w protokole.

Zarz?d W?a?cicielski mojej wspólnoty nie robi? mi ?adnych problemów z udost?pnianiem innych dokumentów, administrator nie ma nic do gadania w tym temacie - ma poprostu udost?pni? tak jak udost?pnia? do tej pory, w biurze czy te? elektronicznie przez ePUAP2. Metody elektroniczne maj? ogromn? zalet? nigdzie nie trzeba chodzi?, zwalnia? si? z pracy itd. ePUAP2 jest czynny 24h/dob?, jest darmowy, jego najwa?niejsz? zalet? jest to i? gwarantuje bezpiecze?stwo informacji. Oznacza to, ?e gwarantuje zachowanie poufno?ci, integralno?ci, dost?pno?ci, rozliczalno?ci, autentyczno?ci, niezaprzeczalno?ci i niezawodno?ci przesy?anych danych - w dwie strony (nadawca <---> odbiorca). Dla urz?dników naszego miasta, którzy to czytaj? - prosz? poczyta? troch? o normie PN-ISO/IEC-17799:2005. Dla innych, generalnie nudy ale jakby kogo? zainteresowa?o to tutaj troch? wiecej na ten temat: https://edugiodo.giodo.gov.pl/pluginfile.php/113/mod_resource/content/17/INF1/INF_R01_01.html

MZGLiA posiada skrzynk? ePUAP2 - troch? trwa?o zanim ta skrzynka ponownie zacze?a dzia?a?. W pe?ni ju? dzia?a, mo?na przez t? skrzynk? uzyska? dane, które s? rozliczalne, autentyczne i niezaprzeczalne. Takim zbiorem danych mo?e by? w?a?nie wyci?g z konta bankowego - obci??enia konta naszej wspólnoty mieszkaniowej.

ePUAP2 w sensie prawnym stanowi równie? zamiennik tradycyjnej komunikacji "papierowej", przeszed? te? ogromn? metamorfoz? w osatnich dwóch latach. Tak na marginesie, Minister Cyfrzyzacji pani Anna Stre?y?ska to bardzo, bardzo kompetenty urz?dnik, w tym przypadku mo?na ?mia?o napisa?: przyk?ad idzie z góry!

Co do niepawid?owo?ci finansowych w MZGLiA, szanowny pan Dyrektor swego czasu mia? wizyt? kontroln? (kontrole problemowe nie bior? si? znik?d) Polecam lektur? wniosków pokontrolnych - szczegó?nie wniosek numer 6. Co do zamian dla naszej wspólnoty jakie zaobserwowa?em po tej wizycie to zauwa?y?em jedynie nowe nazwisko G?ównej Ksi?gowej w bilansie rocznym. Informowano mnie w MZGLiA i? poprzednik przeszed? na emeryture.

Ju? chocia?by z powodu tej kontroli RIO, która nie zajmowa?a si? nasz? wspólnot? mieszkaniow? a wykaza?a ca?? litani? nieprawid?owo?ci chcia?bym skontrolowa? finanse naszej wspólnoty mieszkaniowej.

Zarz?d a tym bardziej jakikolwiek administrator nie mo?e mi zabroni? lub te? odmówi? dost?pu do dokumentów. Dzia?oby si? wówczas bezprawie. Wie o tym administrator jak równie? Zarz?d W?ascicielski. Nawet jakby w waszej wspólnocie Zarz?d W?a?cicielski nie wiedzia? o art.29 ust.3 to administrator zawsze ma obowi?zek poinformowa? ludzi z zarz?du o prawach wspó?w?a?cicieli. Jak nie poinformowa? lub te? stosowa? metod? typu: "karta mikroprocesorowa + czytnik = 240 z?" - to trzeba zrobi? to co ja robi?, nag?a?nia? przyk?ady takiej urz?dniczej rzetelno?ci która ma jeden okre?lony cel.

Dyrektor MZGLiA do dzi? nie odpowiedzia? mi na pismo, w którym pytam dlaczego "przemilcza?" w pi?mie do mnie i do innych w?a?cicieli, inne darmowe i bardziej wygodne formy bie??cej kontroli naszego wspólnotowgo konta bankowego. Czekam ju? który? miesi?c na odpowied?.

Kilkana?cie dni temu 19.07.2017 w naszej wspólnocie w?a?ciciele dostali pismo. Miejski Zespó? Gospodarki Lokalowej i Administracji pod przewodnictwem Dyrektora poinformowa? nas ?e wypowiada nam umow? o zarz?dzanie. Z pisma wynika, ?e za 3 miesi?ce MZGLiA nie b?dzie ju? naszym administratorem, osoba która jest w zarz?dzie w?a?cicielskim rezygnuje z pocz?tkiem wrze?nia.

Kilka dni wcze?niej tj. 11.07.2017, Dyrektor MZGLiA otrzyma? ponowne zapytanie o wyci?g z konta bankowego (pierwszy raz pyta?em o to w lipcu 2016 roku) otrzyma? równie? kilka innych pyta? - pismo posz?o z kopi? do Prezydenta Miasta oraz Rady Miasta Knurów.

Wci?? jednak nie otrzyma?em odpowiedzi na szereg pyta? zwi?zanych z finansami naszej wsólnoty mieszkaniowej. Na odpowiedzi czekam miesi?cami. Przypomn?, dysponentem konta bankowego naszej wspólnoty mieszkaniowej jest (tak wynika z dokumentów jakie jaki? czas temu otrzyma?em) Dyrektor MZGLiA jak równie? G?ówna Ksi?gowa MZGLiA.

Wci?? brak wyci?gu z konta bankowego. Wci?? nie mog? si? nadziwi? w czym problem. Przecie? dzi?ki pa?stwowemu systemowi komunikacji elektronicznej jakim jak ePUAP2 mo?na ?atwo rozliczy? jake dane zosta?y przes?ane od nadwawcy do odbiorcy. By? mo?e w?a?nie dla nie których problemem jest rozliczalno??, niezaprzeczalno?? oraz integralno?? przesy?anych danych jak? gwarantuje ePUAP2?

Nie wiem, naprawd? nie wiem. O co tutaj mo?e chodzi?? Think
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
tasknwDołączył: 17 Lis 2011
Posty: 604
Skąd: Knurów

PostWysłany: Wto Sie 01, 2017 7:30 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

A ja my?l?, ?e prokuratura mo?e pomóc Ci si? dowiedzie? o co tu chodzi Wink
_________________
>>>Krewetki to nasza pasja<<<
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Wirtualny KNURÓW Strona Główna -> Nasze miasto Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
Strona 1 z 5

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
statystyka